Back

Karelian opiskelijat aktiivisesti mukana IkäOTe-hankkeessa

IkäOTe- hankkeen keskeinen osa on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja heidän opiskelun integrointi hanketoimintaan. Tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut yli 200 opiskelijaa. Opiskelijat ovat olleet mukana hankkeessa toteutettaviin teknologiakokeiluihin liittyvissä tiedontuotannoissa, tehden mm. haastatteluja ja kyselyjä osana opintojaan. Lisäksi he ovat myös osallistuneet erilaisiin muihin toimintoihin Voimala - palvelu- ja oppimisympäristön kautta. Keväällä 2016 toteutettiin ensimmäinen Draft teemahaku, joka kohdistui IkäOTe-hankkeelle. Kolme kehittämistiimiä sai hankkeelta avustusta idean eteenpäin viemiseksi.

Seuraavissa artikkeleissa on kuvattu opiskelijoiden osallistumisesta hankkeeseen:

 

Ari Tarkiainen, projektipäällikkö, IkäOTe- hanke, Karelia-amk
Päivi Sihvo, asiantuntija, IkäOTe- hanke, Karelia-amk