Back

Muistelusovelluksen kehittämistä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmässä

IkäOTe-hankkeessa kehitetään muistelusovellusta muistisairaiden ikäihmisten ja heidän läheistensä käyttöön. Sovelluksen kehitystyö on edennyt siihen vaiheeseen, että pääsimme testaamaan sovelluksen kokeiluversiota yhdessä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmäläisten kanssa. Sovelluksen toteuttaa teknisesti IkäOTe-hankkeessa aloittanut sovellussuunnittelija Harri Karhu, joka kuvasi muistelupelin soveltuvan lähes kaikille henkilöille. Muistelusovellukseen laitetaan kuvia, joissa on henkilökohtaisesti tärkeitä ja kiinnostavia muistelun aiheita. Sovelluksen suunnittelu eteni mukavissa merkeissä. Huumori yhdisti paikalla olijoita esimerkiksi silloin, kun Harri totesi ohjelmoijien olevan vähän outoja.

Muistelusovelluksen kokeiluversion käyttö sujui jouhevasti vuorotellen. Sovelluksen hyötynä nähtiin sen käyttö tabletilla, sillä kuvakortteja ei tarvinnut kerätä pöydältä ja kaikki pelaajat ulottuivat pelaamaan. Ideoita muistelun aiheiksi kertyi pitkä lista, joista esimerkiksi sarjakuvat ja luonto herättivät innokasta keskustelua. Lisäksi yhdessä ideoitiin sovelluksen muokkautuvuutta erilaisille käyttäjille. Sovellukseen toivottiin esimerkiksi mahdollisuutta valita itse kuvien lukumäärä. Keskustelua käytiin myös kuvien koosta ja selkeydestä, joita pohdittiin myös paperisten kuvakorttien avulla. Nyt jäämme odottelemaan muistelusovelluksen seuraavaa versiota ja sen koekäyttöä mukavassa seurassa.

Kaisa Pihlainen
projektitutkija
Erityispedagogiikka
Itä-Suomen yliopisto