19.9. Lähtökohtia endokannabinoidijärjestelmään vaikuttaville lääkeaineille

Väitös farmaseuttisen kemian alalta

Väittelijä MSc Jayendra Z. Patel

Aika ja paikka: 19.9.2015 klo 12, Mediteknian auditorio MD100, Kuopion kampus

Nostamalla elimistön omien endokannabinoidien pitoisuutta on mahdollista lääkitä esimerkiksi kipua. Tähän voidaan pyrkiä estämällä endokannabinoideja pilkkovien entsyymien toimintaa. Master of Science Jayendra Patel tunnisti väitöstutkimuksessaan useita lääkekehityksen kannalta lupaavia endokannabinoideja pilkkovien entsyymien estäjiä.

Hamppukasvista (Cannabis sativa) saatavaa kannabista on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin tuhansia vuosia ja sen vaikutukset kohdistuvat muistiin, kognitioon ja kivun vähentämiseen. Kannabiksen vaikutus perustuu sen psykoaktiivisen aineosan, delta-9-tetrahydrokannabinolin (Δ9-THC, lyhemmin THC), sitoutumiseen elimistössä sijaitseviin kannabinoideja tunnistaviin proteiineihin, kannabinoidireseptoreihin (CB1 ja CB2). Kannabinoidireseptoreita esiintyy kaikkialla ihmiskehossa ja ne vaikuttavat erityisesti keskushermostoon ja immuunijärjestelmään. Ihmiskeho tuottaa myös kannabinoidireseptoreja aktivoivia lipidejä, jotka tunnetaan endokannabinoideina.

Kannabinoidireseptoreihin vaikuttavia yhdisteitä on käytetty lääkkeinä muun muassa kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin hoidossa ja painonhallinnassa, mutta niillä on havaittu keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Esimerkiksi lupaava ylipainon hoidossa käytetty CB1-reseptorin salpaaja rimonabantti jouduttiin vetämään markkinoilta, koska se lisäsi masennuksen riskiä.

Estämällä endokannabinoideja pilkkovien entsyymien toimintaa voidaan nostaa endokannabinoidien pitoisuuksia elimistössä ja parantaa niiden sitoutumiskykyä kannabinoidireseptoreihin. Näin voidaan mahdollisesti välttää ongelmalliset keskushermostovaikutukset. Endokannabinoideja pilkkovia entsyymejä ovat rasvahappoamidihydrolaasi (FAAH), monoasyyliglyserolilipaasi (MAGL) ja α/β-hydrolaasi domeeni 6 ja 12 (ABHD6/12). Näiden hydrolaasientsyymien estäjillä voidaan lisätä endokannabinoidien pitoisuuksia elimistössä ja saada aikaan kannabinoidireseptorien aktivaation kautta välittyviä hoitovaikutuksia.

Patel tutki väitöstyössään elimistön endokannabinoidijärjestelmään vaikuttavia yhdisteitä, joiden tarkoituksena on estää elimistön endokannabinoideja pilkkovien entsyymien toimintaa. Väitöskirjatyössä suunniteltiin, valmistettiin ja testattiin biologisesti uudentyyppisiä FAAH-, MAGL- ja ABHD6-inhibiittoreita.

Tutkimuksessa tunnistettiin useita lupaavia yhdisteitä, jotka ovat tehokkaita ja selektiivisiä endokannabinoideja pilkkovien FAAH-, MAGL- ja ABHD6-entsyymien estäjiä. Tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksi suunniteltaessa lääkeaineita, joita voidaan mahdollisesti käyttää kivun, tulehduksen, keskushermostosairauksien ja aineenvaihdunnan häiriöiden hoidossa.

Master of Science Jayendra Z. Patelin väitöskirja Development of potent and selective inhibitors of enzymes involved in endocannabinoid inactivation (Tehokkaiden ja selektiivisten endokannabinoidijärjestelmän inaktivaatioon osallistuvien entsyymi-inhibiittorien kehittäminen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marco Mor Parman yliopistosta Italiasta ja kustoksena dosentti Tapio J. Nevalainen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa           

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8654?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin