Yksilöllinen fysioterapia auttaa liikekontrollin häiriöstä johtuvaan alaselkäkipuun

Väitös fysiatrian alalta

Väittelijä: TtM Vesa Lehtola

Aika ja paikka: 26.1.2017 klo 12, Haartman-instituutin luentosali 1, Helsingin Biomedicum

Pitkittyvän alaselkäkivun taustalla voi olla vaikeus hallita selän asentoja. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava TtM Vesa Lehtolan väitöstutkimus osoittaa, että manuaalisen terapian ja harjoitteiden yhdistelmä on erinomaista hoitoa alaselän liikekontrollin häiriöön. Potilaiden itse kokema haitta lievittyy ja toimintakyky paranee merkittävästi. Potilaat hyötyvät enemmän yksilöllisesti räätälöidyistä harjoitusohjelmasta kuin yleisistä harjoitteista. Hoidon tulokset myös säilyvät 12 kuukauden seurannassa.

Lehtola sai tutkimuksensa esittelystä Scandinavian Medicine and Science in Sports -kongressissa Young Investigator Award -palkinnon vuonna 2014.

Liikekontrollin häiriö on yleinen alaselkävaiva

Vain 15 prosenttia alaselän kivuista kärsivistä potilaista saa tarkan diagnoosin. Näin ollen peräti 85 prosentilla potilaista on määrittelemättömiä alaselkäkipuja. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan alaselkäkivun eri alaryhmistä tarvitaan enemmän tutkimusta.

Yhden tällaisen ryhmän muodostavat potilaat, joilla todetaan liikekontrollin häiriö. Näillä potilailla on vaikeuksia hallita selkänsä asentoa istumisen, seisomisen tai selän taivutusliikkeiden yhteydessä. Kontrollihäiriö on yleensä seuraus aiemmasta selän kipujaksosta. Tilanne on ongelmallinen senkin vuoksi, että potilaat eivät itse huomaa aiheuttavansa väärällä selän asennollaan kivun provosoitumisen.

Toistaiseksi ei ole tiedetty tarkasti, millaisia harjoitteita kullekin alaselkäkivuista kärsivälle potilaalle tulisi suositella. Lehtolan väitöstutkimuksessa selvitettiin, kumpi hoitomuoto lievittää tehokkaammin määrittelemätöntä alaselkäkipua: yksilöllisesti suunniteltu liikekontrollin häiriötä korjaava harjoittelu vai yleinen harjoittelu. Tilannetta tarkasteltiin kolmen kuukauden fysioterapiajakson jälkeen ja uudestaan 12 kuukauden kuluttua. Koehenkilöt kävivät viisi kertaa fysioterapeutilla. Käynnit sisälsivät joko yksilöllisiä tai yleisiä harjoitteita. Koehenkilöt saivat myös joka käynnillä lyhyesti manuaalista terapiaa. Fysioterapiakäyntien jälkeen koehenkilöt vastasivat haitta-astetta mittaavaan selkäoirekyselyyn.

Manuaalisen terapian ja harjoitteiden yhdistelmähoito toimii

Tutkimukseen osallistui yhteensä 70 koehenkilöä, joilla oli todettu liikekontrollin häiriö. Aineisto kerättiin vuosina 2012–2013 Kotkan alueelta. Tulokset osoittivat, että kolmen kuukauden fysioterapiajakso paransi merkittävästi molempien ryhmien vointia ja tulokset säilyivät hyvinä 12 kuukauden seurannassa. Lähtötilanteeseen verrattuna yksilöllisiä harjoitteita saaneen ryhmän tulokset olivat tilastollisesti ja kliinisesti parempia kuin yleisten harjoitteiden ryhmällä sekä haitta-asteen lievittymisen että toimintakyvyn parantumisen osalta.

Tuloksia ei voi yleistää koskemaan muista syistä johtuvien selkäkipujen hoitoa.  Tutkimus kuitenkin osoitti, että selän oikeanlaisen käyttämisen harjoitteleminen parantaa selkäpotilaan toimintakykyä ja lievittää selkäkivun aiheuttamaa haittaa. Samansuuntaisia havaintoja on tehty muissakin viimeaikaisissa tutkimuksissa.

TtM Vesa Lehtolan fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja Movement control impairment in recurrent subacute low back pain. A randomized controlled trial between specific movement control exercises and general exercises tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa, mutta paikka on Haartman-instituutti Helsingissä. Vastaväittäjänä toimii dosentti Karl-August Lindgren Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Olavi Airaksinen Itä-Suomen yliopistosta.

Vesa Lehtola on kotkalainen terveystieteiden maisteri ja OMT-fysioterapeutti. Lehtola toimii fysioterapeuttina Kotkan OMT-Fysiossa ja fysioterapeuttien kouluttajana useille yhteisöille. Suomen Fysioterapeutit on nimittänyt hänet tuki- ja liikuntaelimistön erikoisasiantuntijaksi.

Kotisivut (väitöstyöblogi): www.tietoaselkakivusta.fiTakaisin tämän vuoden artikkeleihin