Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia autismitutkimukseen

Väitös psykologian alalta

Väittelijä: FM Vesa Korhonen

Aika ja paikka: 10.2. klo 12, N100, Natura, Joensuun kampus

Autististen lasten osaamisesta voidaan saada kattavampi käsitys hyödyntämällä heille mieluisia ympäristöjä. Filosofian maisteri Vesa Korhonen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että tietokoneistetut tai peleihin perustuvat menetelmät sekä lasten omat kiinnostuksen kohteet avaavat uusia mahdollisuuksia vahvaa tukea tarvitsevien ja vähän puhuvien autististen lasten tutkimiseen. Kehitetty menetelmä mahdollistaa lasten suoriutumisen analysoimisen yksilötasolla. Tutkimus osoittikin, että yksilötasoiset analyysimallit ovat autismitutkimuksessa hyvä lisä ryhmätutkimuksen rinnalla.

Korhonen kehitti väitöstutkimuksessa tietokonepelin, jolla voitiin tutkia lasten silmiin katsomista. Tutkimus osoitti, että lapset pelasivat kehitettyä peliä systemaattisesti, ja osa heistä pystyi keskittymään silmiin yhtä kauan kuin verrokit. Korhosen oma kokemus lapsille mieluisan pelin kehittämisestä arviointitarkoituksiin oli positiivinen.

Silmiin katsomisen arviointitapa kehitettiin tutkimuksessa sellaisen aikaisemman pelin pohjalle, josta vahvaa tukea tarvitsevilla autismin kirjoon kuuluvilla lapsilla oli positiivisia käyttäjäkokemuksia. Näin pyrittiin lisäämään lasten motivaatiota ja keskittymistä itse tehtävän suorittamiseen. Lasten suoriutumista pelissä ja heidän keskittymistään silmiin analysoitiin yksilötasolla. Mittareina toimivat virheiden määrä ja silmänliikkeiden aika.

Tutkimuksessa tarkasteltiin jaettua tarkkaavaisuutta, joka on yksi autismin tunnusmerkkejä. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistuista tutkimuksista jaetun tarkkaavaisuuden häiriön yleisyyttä sekä käytettyjä arviointitapoja. Tutkimuksen toisessa osassa kehitettiin tietokonepeli lasten silmiin katsomisen tutkimiseksi, joka on tärkeä osa jaettua tarkkaavaisuutta. Tietokoneistettu tutkimusmenetelmä valittiin, koska autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden on tutkimuksissa havaittu pitävän tietokoneista ja teknologiasta.

Filosofian maisteri Vesa Korhosen psykologian alan väitöskirja ”High support need and minimally verbal children with autism – exploration of technology-based research methodology and the case of attending to eyes” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Steve Higgins Durhamin yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.Takaisin tämän vuoden artikkeleihin