Tähystysleikkaukset ja nopeutettu hoitomalli parantavat suolistokirurgian tuloksia

Väitös kirurgian alalta

Väittelijä: LL Anu Ehrlich

Aika ja paikka: 17.2.2017 klo 12 Keski-Suomen keskussairaalan auditorio, Jyväskylä

Paksusuolen syövässä saadaan hyviä hoitotuloksia tähystykseen ja koko suoliliepeen poistoon perustuvalla leikkaustekniikalla. Tähystystekniikan ja nopeutetun hoitomallin käyttö parantaa suolistokirurgisten potilaiden toipumista, osoitti lääketieteen lisensiaatti Anu Ehrlichin väitöstutkimus.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on useissa satunnaistetuissa tutkimuksissa osoitettu, että videoavusteinen tähystysleikkaus johtaa yhtä hyviin paksu- ja peräsuolisyövän hoitotuloksiin kuin perinteinen avokirurgia. Paksusuolisyövän leikkaustekniikka ja tulokset ovat olleet vaihtelevia ja sen takia on kehitetty suoliliepeen kokopoistotekniikka. Suolileikattujen potilaiden perioperatiivinen hoito on pitkään perustunut vanhoihin traditioihin. Nopeutetun, tehostetun hoitomallin käytön suolistokirurgiassa on osoitettu edistävän potilaiden toipumista ja lyhentävän hoitoaikaa.

Ehrlichin väitöskirja perustuu tutkimuskokonaisuuteen, jossa selvitettiin videoavusteisen suolistokirurgian lyhyt- ja pitkäaikaistuloksia sekä tähystysleikkauksen ja nopeutetun hoitomallin vaikutusta potilaiden toipumiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää koko suoliliepeen poistoon perustuvan leikkausmenetelmän etuja perinteiseen leikkaustekniikkaan verrattuna paksusuolen syövän hoidossa.

Aineisto koostui potilaista, joille tehtiin paksu- tai peräsuolen leikkaus Keski-Suomen keskussairaalassa. Ensimmäisessä tutkimuksessa 180 potilaalle tehtiin paksusuolen osan poisto tai peräsuolen ripustus tähystys- tai avoleikkauksessa käyttäen nopeutettua hoitomallia. Toisessa tutkimuksessa verrattiin paksusuolikirurgian hoitotuloksia ja sairaalakustannuksia tähystys- ja avoimessa kirurgiassa sekä perinteisessä että nopeutetussa hoitomallissa. Kolmannessa tutkimuksessa tarkasteltiin suoliliepeen kokopoistoon perustuvalla tähystystekniikalla leikattujen 222 potilaan hoitotuloksia. Neljännessä tutkimuksessa verrattiin epiduraali- ja spinaalipuudutuksen kivunlievitystä 80 potilaalla, joille oli tehty peräsuolen ripustusleikkaus tähystyksessä.

Tulokset osoittivat, että tähystyksessä tehty paksu- ja peräsuolikirurgia yhdistettynä nopeutettuun hoitomalliin on turvallista, johtaa lyhyempään sairaalahoitoon, eikä ole kustannuksiltaan kalliimpaa kuin avokirurgia. Tähystykseen ja koko suoliliepeen poistoon perustuva leikkaustekniikka soveltuu hyvin paksusuolisyöpäleikkauksiin ja tuottaa kansainvälisiin standardeihin verrattavan syövänhoidollisen tuloksen.  Spinaalipuudutuksen käyttö tähystystekniikalla tehdyssä ripustusleikkauksessa parantaa potilaan liikkeellelähtöä leikkauksen jälkeen ja lyhentää leikkauksen jälkeistä hoitoaikaa.

Lääketieteen lisensiaatti Anu Ehrlichin väitöskirja Laparoscopic Colorectal Surgery and Fast-Track Care (Laparoskooppinen kolorektaalikirurgia ja nopeutettu hoitomalli) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tom Scheinin HUSista ja kustoksena professori Jukka-Pekka Mecklin Itä-Suomen yliopistosta.

Anu Ehrlich on suorittanut laillistetun lääkärin tutkinnon ja perusterveydenhuollon lisäpätevyyden vuonna 1998 ja yleiskirurgian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2003 Tarton yliopistossa ja gastroenterologian erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2009. Ehrlich on toiminut gastroenterologian erikoislääkärinä Keski-Suomen keskussairaalassa vuodesta 2009 alkaen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10938?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin