Alkuperäiskansojen autistisiksi diagnosoidut lapset käyttävät musiikkia kuten tyypillisesti kehittyneet toverinsa

Väitös psykologian alalta

Väittelijä: MSc Anne Lindblom

Aika ja paikka: perjantai 21. huhtikuuta, sali AT 100, Agora-rakennus, Joensuu

Väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kieli: englanti

Filosofian maisteri Anne Lindblom osoitti väitöskirjatutkimuksessaan, että alkuperäiskansojen lapset käyttävät musiikkia samalla tavalla kuin tyypillisesti kehittyneet toverinsa. Musiikkia käytetään rentoutumiseen, kommunikaatioon, turvallisuuden ja ilon tunteiden saavuttamiseen, rauhoittumiseen ja opiskelun tukena. Tutkimuksessa havaittiin myös, että autismi, joka diagnosoidaan lääketieteellisen mallin mukaisesti, ei sovi alkuperäiskansojen inkluusiota korostaviin elämänpiireihin. Inkluusio tarkoittaa ajattelutapaa, jossa korostetaan kaikkien oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että esimerkiksi erityislapset tai vammaiset henkilöt sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä.

Lindblom tutki väitöksessään musiikin merkitystä viidelle autistiselle alkuperäiskansojen lapselle Kanadan brittiläisessä Columbiassa. Autismispektrin häiriö, ADS, määritellään sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kommunikaatioon sekä toistavaan ja rajoittuneeseen käyttäytymiseen liittyväksi tilaksi. Tutkimusten mukaan sen esiintyvyys on lisääntymässä, joskin autismi näyttää alidiagnosoidulta Kanadan alkuperäiskansojen piirissä. Vaikka autismia ja musiikkia on tutkittu paljon, alkuperäiskansojen autististen lasten suhteesta musiikkiin tiedetään hyvin vähän.

Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittujen lasten kotona musiikkia käytetään motivointiin. Koulussa näin ei tehty eikä musiikkia hyödynnetty siellä myöskään inkluusion tai intervention keinona. Tutkija esimerkiksi tapasi lapsen, joka lauloi perinteisiä lauluja ja rummutti, jolloin hän sai lapsen huomion puoleensa ja katsekontaktin tähän. Toinen lapsi oli tehnyt koulussa perinteisen rummun, jota käytti kuunnellessaan itselleen mieleistä popmusiikkia.

Tämä väitöskirja tuo uutta tietoa musiikin merkityksestä alkuperäiskansojen autistisiksi diagnosoiduilla lapsilla. Lisäksi tutkimus korostaa kulttuurisen herkkyyden tärkeyttä pyrittäessä vapautumaan kolonialismin perinnöstä.

Anne Lindblomin väitöskirja Kolonialismin varjoista rumpujen tahtiin. Musiikin merkitys viidelle autistiselle alkuperäiskansojen lapselle Kanadan brittiläisessä Columbiassa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Kontu Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.

Anne Lindblom on syntynyt Ruotsissa 1958 ja elänyt Kanadassa vuosina 1959–1972. Hänellä on englannin kielen ja musiikin opettajan tutkinto Karlstadin yliopistosta Ruotsissa. Vuodesta 2007 hän on työskennellyt Karlstadin yliopistossa erityispedagogiikan lehtorina.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11167?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin