Ihmisen luiden mikrorakenne vaihtelee luuston eri osissa

Väitös kirurgian alalta

Väittelijä: MD Tong Xiaoyu

Väitösaika ja –paikka: 12.5.2017 klo 13, Medistudia, MS302, Kuopion kampus

Tong Xiaoyun väitöstutkimus osoitti eroavaisuuksia kuoriluun mikrorakenteessa luuston eri osissa. Kuoriluun mikrorakenteessa todettiin vaihtelua myös tutkittujen luiden anatomisten alueiden välillä sekä eri ikäryhmissä.  Osteosyyttien, luun yleisimpien solujen, esiintymisessä vaihtelua oli nähtävissä niin ikään eri luustoalueiden välillä ja iän mukaan.

Dekalsifioimattomien luunäytteiden histomorfometrinen tutkimus on vakiintunut menetelmä metabolisten luusairauksien tutkimisessa. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli karakterisoida kortikaalisen luun eli kuoriluun mikrorakennetta luissa, joissa esiintyy tyypillisiä osteoporoottisia murtumia, eli reisiluun kaulassa ja reisiluun sarvennoisen alapuolisessa varressa, sekä suoliluun harjussa, jossa murtumia ei yleensä esiinny, luustoltaan terveillä miehillä. Dekalsifioimattomat, koko luun poikkipinta-alan kattavat histologiset leikkeet otettiin edellä mainituista paikoista kaikkiaan 20 miespuoliselta kuolleelta luovuttajalta, joiden ikä oli 18–82 vuotta. Kortikaalisen luun histologinen rajaaminen suoritettiin uudella, tässä tutkimuksessa kehitetyllä menetelmällä. Uusi menetelmä mahdollistaa sen, että kuoriluusta voidaan määrittää tarkasti histologiset luuvyöhykkeet: absoluuttinen korteksi, endokortikaalinen luu ja hohkaluu. Uuden menetelmän toistettavuus määritettiin.

Tutkimuksessa esitettiin uudet kriteerit kortikaalisen luun histologisten rajojen määrittämiselle. Tämä mahdollistaa kortikaalisen luun tarkemman erottelun hohkaluusta. Tutkimuslöydökset lisäävät tietämystämme kortikaalisen luun mikrorakenteesta miehellä ja ne voivat myös parantaa käsitystämme luun histomorfometrisistä muutoksista, jotka altistavat osteoporoottisille murtumille.

MD Tong Xiaoyun väitöskirja Cortical Bone Histomorphometry – Microarchitectural Heterogeneity across Anatomical Sites in Healthy Males tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Kenneth Poole Cambridgen yliopistosta ja Addenbrooke’s -sairaalasta, ja kustoksena toimii professori Heikki Kroger Itä-Suomen yliopistosta ja KYSistä. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11196?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin