Terveydenhuoltokulut ajavat tuhansia köyhyyteen Mongoliassa

Väitös kansanterveystieteen alalta

Väittelijä: MPH Javkhanbayar Dorjdagva

Aika ja paikka: 12.5.2017 klo 12, Mediteknia, MD100, Kuopion kampus

Master of Public Health Javkhanbayar Dorjdagva tarkasteli väitöstutkimuksessaan terveyden ja terveyspalvelujen käytön sosiaalista epätasa-arvoa Mongoliassa. Terveyden eriarvoisuutta selitti maaseudulla pääasiassa koulutustaso, kaupungeissa työllisyystilanne.

Mongolian vuoden 1990 suuren talousmuutoksen myötä julkista sektoria ja erityisesti terveydenhuoltoa uudistettiin. Tavoitteena oli talouskasvun turvaaminen, sosiaaliturvajärjestelmän laajentaminen sekä yhteiskunnallisen vakauden ylläpito. Uudistuksista huolimatta Mongoliassa on edelleen paljon sosiaalisia ongelmia. Maata ovat koetelleet myös väestörakenteen ja väestön terveystilan muutokset.  Sen vuoksi on tärkeää arvioida Mongolian sosiaalisia terveyseroja sekä väestöryhmien välisiä eroja terveyspalvelujen käytössä, samoin kuin sosiaalisia ja taloudellisia tukitoimia terveydenhuollossa.

Dorjdagva tarkasteli väitöstutkimuksessaan terveyden sekä terveyspalvelujen käytön sosiaalista epätasa-arvoa Mongoliassa. Tulosten yleistettävyyden vuoksi käytössä oli edustava väestöaineisto ja robustit tilastomenetelmät. Väitöskirjassa arvioitiin myös yksilön tai perheen kannalta katastrofaalisten terveysmenojen yleisyyttä ja intensiteettiä sekä terveyspalvelujen asiakasmaksujen mahdollisesti aiheuttamaa köyhtymistä.

Tulokset osoittivat, että tarvevakioitu terveysvaje keskittyy taloudellisesti heikompiosaiseen väestöön sekä kaupungeissa että maaseudulla. Maaseudulla pääasiallinen terveyden eriarvoisuutta selittävä tekijä oli koulutustaso, kaupunkialueilla puolestaan työllisyystilanne.

Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaaliset terveyserot eivät riipu siitä, millä tavoin palvelut tuotettiin. Eriarvoisuus näkyi erityisesti hoitopaikan valinnassa. Avohoito erityistason erikoissairaanhoidon sairaaloissa ja yksityisissä sairaaloissa sekä vuodeosastohoito kaikkinensa ja varsinkin alueellisissa terveyskeskuksissa suosi taloudellisesti hyväosaisia. Alemmat sosiaaliset ryhmät käyttivät puolestaan useammin perusterveydenhuollon avopalveluja. Eriarvoisuus näyttää tutkimuksen mukaan olevan lisääntymässä.

Tulosten mukaan noin 5,5 prosenttia kotitalouksista oli kärsinyt katastrofaalisen suurista terveysmenoista, kun rajana pidettiin 10 prosenttia kotitalouden kaikista menoista. Noin 0.7 prosenttia väestöstä oli ajautunut köyhyyteen henkilökohtaisten terveydenhuollon menojen vuoksi.

Master of Public Health Javkhanbayar Dorjdagvan väitöskirja Socioeconomic-related health inequalities and health care utilization in Mongolia (Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspalvelujen käyttö Mongoliassa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Pekurinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja kustoksena professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Javkhanbayar Dorjdagva on suorittanut Master of Public Health -tutkinnon vuonna 2007 (Braun School of Public Health and Community Medicine, Israel) ja 2006 (Mongolian National University of Medical Sciences) ja Bachelor of Health Economics -tutkinnon vuonna 2004 (Mongolian National University of Medical Sciences).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11210?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin