Reggae ja rastafari ovat vakiinnuttaneet paikkansa Suomessa ja Etelä-Afrikassa

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta
Väittelijä teologian maisteri Tuomas Järvenpää
Väitösaika ja -paikka: perjantai 19.5., klo 12, sali AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus
Väitöstilaisuudessa käytettävä kieli: suomi
Väitöskirjan kieli: englanti

Teologian maisteri Tuomas Järvenpää tutki kulttuurintutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan miten rastafari-liikkeeseen kiinnittyvä roots reggae -musiikki ja sen vastarinnan sanoma koetaan Jamaikan ulkopuolella, ja millaista kulttuurienvälistä yhteenkuuluvuutta musiikki synnyttää. Tutkimuksessa analysoidaan musiikkitapahtumia ja -julkaisuja Suomessa ja Etelä-Afrikassa sekä eteläafrikkalaisten muusikkojen yhteyksiä Suomeen.  

Vaikka reggae on jo pitkään ollut kulttuuriset ja yhteiskunnalliset raja-aidat ylittävä kansainvälinen populaarimusiikki-ilmiö, tutkijat ovat tähän asti käsitelleet musiikkityyliä lähinnä afrokaribialaisena ilmiönä. Järvenpään väitös tuo ilmiön tutkimukseen uutta tietoa osoittamalla kuinka roots reggae -musiikki rakentaa eri puolilla maailmaa moninaisia kulttuurisia identiteettejä hyvin toisella tavalla kuin musiikin aiemmassa kotiympäristössä Jamaikalla.
 
Siinä missä tutkimukseen osallistuneet suomalaiset artistit kokivat musiikkinsa olevan pikemminkin kansainvälistä kuin kotimaista, eteläafrikkalaiset muusikot katsoivat musiikkinsa olevan juuri kotikaupunkinsa marginalisoitujen esikaupunkien ääni. Erityisesti tässä eteläafrikkalaisessa ympäristössä roots reggae -musiikki antaa yksilöille samanaikaisesti tunteen sekä maailmankansalaisuudesta että maaperään kiinnittyvästä paikallisuudesta.
 
Toisaalta Järvenpään työ havainnollistaa myös roots reggae -musiikin jatkuvuutta sen jamaikalaiseen historiaan. Sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa musiikille on säilynyt keskeisenä erilaisten vallitsevien yhteiskunnallisten normien kritisoiminen. Samanaikaisesti kuitenkin miehisyyttä korostavat arvot ja valtasuhteet ovat pysyneet pitkälti kyseenalaistamattomina musiikkigenren piirissä kummassakin maassa.
 
Väitöskirjan aineisto on muodostettu vuosina 2011–2015, joiden aikana Järvenpää havainnoi järjestelmällisesti reggae-tapahtumia sekä haastatteli kymmeniä reggae-musiikin tekijöitä sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa.
 
Teologian maisteri Tuomas Järvenpään väitöskirja "Roots Reggae from Cape Town to Helsinki – An Ethnographic Study of Local Belonging and Cosmopolitan Imagination in Rastafarian Reggae Music" tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Åbo Akademin musiikkitieteen professori Johannes Brusila ja kustoksena kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11171?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin