Nigerialaiset synnyttäjät toivovat puolisoa mukaan synnytykseen

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: MSc Abigail Uchenna Emelonye

Aika ja paikka: 2.6.2017 klo 12, CA100, Canthia, Kuopion kampus

Master of Science Abigail Emelonye selvitti väitöstutkimuksessaan nigerialaisten synnyttäjien, heidän puolisoidensa ja kätilöiden näkemyksiä isien osallistumisesta synnytykseen ja kivunlievitykseen. Isien osallistumista pidettiin tärkeänä, mutta sille on yhä sekä käytännön että asennetason esteitä.

Isän mukanaolo synnytyksessä on vielä harvinaista monissa maailman maissa, vaikka sitä pidetäänkin laajalti tärkeänä. Nigeriassa aihe on kiistanalainen, mutta isän osallistaminen äitiyshuoltoon on sielläkin ollut yhä enemmän esillä.

Äidit, isät ja kätilöt ovat synnytyksen avainhenkilöitä. Heidän asenteillaan on suuri vaikutus siihen, osallistuuko isä synnytykseen ja kivunlievitykseen. Emelonye selvitti väitöstutkimuksessaan tähän liittyviä äitien, isien ja kätilöiden asenteita, terveydenhuollon käytäntöjä ja esteitä.

Tulosten perusteella naiset toivovat puolisonsa mukanaoloa ja osallistumista synnytyksen aikana. Sekä kätilöiden, äitien että puolisoiden mielestä isän läsnäolo tukee synnyttäjää sekä tunnetasolla, psykologisesti että fyysisesti ja parantaa kivunlievitystä ja synnytyskokemusta. Tutkimuksen kaikki osapuolet pitivät tärkeänä puolisoiden mukanaoloa synnytyssalissa ja puolison läsnäolon hyödyntämistä myös kivunlievityksen tukena.

Isien läsnäololle synnytyksessä ja kivunlievityksen tukena on Nigeriassa kuitenkin edelleen esteitä ja haasteita, kuten puutteelliset synnytystilat ja kivunlievityskäytännöt sekä kätilöiden asenteet. Isien osallistumisen lisääminen edellyttääkin kätilöiden kouluttamista ja isien osallistamista äitiyshuoltoon niin terveyspolitiikassa kuin sairaaloiden tilasuunnittelussakin.

Master of Science Abigail Emelonyen väitöskirja Spousal Presence in Childbirth Pain Relief tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Åstedt-Kurki Tampereen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11305?encoding=UTF-8

 

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin