Monikansallisten kiinalaisyritysten menestyksen esteenä ovat suuret kulttuurierot kiinalaisten ja eurooppalaisten työntekijöiden välillä

Väitös psykologian alalta

Väittelijä PsM Shuo Wang

Aika ja paikka: 2.6. klo 12, N100-sali, Natura-rakennus, Joensuun kampus

Kiinalaisissa yrityksissä työskentelevät eurooppalaiset kokevat kiinalaisen työympäristön epävakaaksi, he kärsivät kommunikaatiovaikeuksista ja pitävät organisaatiorakennetta jyrkkänä ja hierarkkisena. Tämä selvisi psykologian maisteri Shuo Wangin väitöstutkimuksessa, jossa selvitettiin miten eurooppalaiset työntekijät kokevat yrityskulttuurin ja johtajuuden kiinalaisessa monikansallisessa organisaatiossa. Wangin tutkimuksessa paneuduttiin myös siihen, miten nämä kokemukset ilmentävät kiinalaisten ja länsimaalaisten organisaatioiden kulttuurieroja.

Wang halusi tutkia kiinalaisia yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti. Kiinalaisten yritysostoista ja fuusioista epäonnistuu noin puolet, ja ainoa kansainvälisesti tunnettu suuryritys on Huawei. Wang halusi tutkia mitkä syyt ovat kiinalaisyritysten maailmanvalloituksen esteinä.

Wang haastatteli tutkimusta varten Pohjoismaissa ja Saksassa sijaitsevissa kiinalaisissa yrityksissä eurooppalaisia ja kiinalaisia työntekijöitä ja johtajia. Tutkimuksen päätulos on, että kiinalaisyritysten ongelmat johtuvat kiinalaisen ja eurooppalaisen kulttuurien eroista. Eurooppalaiset työntekijät kärsivät kommunikaatiovaikeuksista, kuten kieliongelmista ja epäsuorasta tavasta kommunikoida. Epävakauden tunteen aiheuttivat myös epäselvä palkkausjärjestelmä sekä äkilliset muutokset työssä. Työntekijät myös kokivat, ettei paikallista henkilöstöä oteta päätöksentekoon mukaan.

Erot selittyvät kulttuurieroilla: kiinalaiset organisaatiot ovat jyrkän hierarkkisia ja auktoriteetteja kunnioittavia, kun taas länsimaissa hierarkia on matala ja työntekijöiden ja johtajien suhde on korostetun tasa-arvoinen. Lisäksi kiinalaiset oppivat elämään jo lapsena epävarmuudessa. Pohjoismaissa ja Saksassa taas ihmiset noudattavat sääntöjä ja odottavat, että asiat tapahtuvat kuten ne on suunniteltu. Niin ollen epävarmuus ja ennakoimattomat muutokset aiheuttavat länsimaisissa työntekijöissä ahdistusta, eikä muutoksia juuri siedetty.

Työntekijät valittivat myös liian nopeista, jopa kaoottisista, muutoksista päätöksenteossa ja yrityksen strategiassa. Länsimaissa sopimuksista pidetään kiinni, eikä poikkeamista pidetä. Kiinalaisessa kulttuurissa ihmissuhteet menevät kaiken edelle, ja päätöksiä tehdään tilanteen mukaan ihmisistä ja ajankohdasta riippuen. Suurten lupausten antaminen on kiinalaisille motivointikeino, kun taas länsimaiset työntekijät kokivat katteettomien lupausten antamisen epärehellisyytenä.

Tutkimuksessa mukana olleet eurooppalaiset työntekijät olivat motivoituneita ja avoimia työskentelemään kiinalaisessa yrityksessä, mutta lopulta turhautuivat edellä mainittuihin ongelmiin. Lapsena opitut toimintamallit ovat syvälle juurtuneita, ja niitä on erittäin vaikeaa muuttaa. Tämän seurauksena luottamuksen rakentaminen eurooppalaisen ja kiinalaisen osapuolten välille on haastavaa.

Väitöskirjassaan Wang esittää joitain käytännön suosituksia, joiden avulla kiinalaiset yritykset voivat toimia paremmin eurooppalaisessa kulttuurissa. Vaikka valtaetäisyys ja epävarmuuden hyväksyminen ovat syvällä kiinalaisessa kulttuurissa, ovat esimerkiksi henkilöstöjohtaminen ja kannustimet organisaatiokulttuurin pinnallisia asioita, ja siten helpommin hallittavissa.

Psykologian maisteri Shuo Wangin väitöskirja "Your next boss is Chinese": How European employees perceive organizational cultures in Chinese multinational companies tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Pia Heilmann Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11293?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin