Uutta tietoa etanolin ja nikotiinin haitallisista vaikutuksista ihmisistukassa

Väitös toksikologian alalta

Väittelijä: Proviisori Jenni Repo

Aika ja paikka: 16.6.2017 klo 12, Canthia CA102, Kuopion kampus

Etanoli ja nikotiini kulkeutuvat helposti istukan läpi ja ovat yhdessä myrkyllisempiä kuin erikseen, osoitti proviisori Jenni Revon väitöstutkimus.

Istukan normaali toiminta on elinehto sikiön kasvun ja kehityksen kannalta. Monet raskaana olevat naiset käyttävät suosituksista huolimatta alkoholia sekä tupakka- ja nikotiinituotteita, vaikka ne ovat haitallisia sikiölle ja mahdollisesti myös istukalle. On arvioitu, että noin 10 prosenttia raskaana olevista naisista käyttää alkoholia läpi raskauden ja noin 8–15 prosenttia tupakoi.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa havaittiin etanolin ja tupakan sisältämän nikotiinin kulkeutuvan ihmisistukan läpi varsin helposti. Vaikka etanolin tiedetään heikentävän solukalvoja, se ei kuitenkaan vaikuttanut nikotiinin tai kahden ruoasta peräisin olevan karsinogeenin kulkeutumiseen istukan läpi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin istukkaperfuusiota, jossa synnyttäjän luovuttaman istukkakudoksen toimintaa pidetään yllä keinotekoisen verenkierron avulla.

Istukan syöpäsoluilla tehdyissä kokeissa havaittiin etanolin ja nikotiinin olevan yhdessä myrkyllisempiä kuin aineet erikseen. Tutkimuksen mukaan myrkyllisyyden syynä on useampi eri mekanismi. Osatutkimuksessa, jossa viljeltiin istukkakudoksen rakenneosia, niin sanottuja villuksia, havaittiin ensimmäistä kertaa, että etanoli aiheuttaa niissä valkuaisaineiden virheellistä laskostumista.

Tutkimuksen istukat saatiin vapaaehtoisilta terveiltä naisilta synnytyksen jälkeen.

Proviisori Jenni Revon väitöskirja ”Role of placenta in fetal toxicity of chemicals” (Istukan rooli kemikaalien sikiötoksisuudessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Markku Savolainen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kirsi Vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11289?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin