Erikoissovelluksiin täsmätyöstetyt hiilinanomateriaalit

Väitös fysiikan alalta
Väittelijä: FM Feruza Tuyakova
Aika ja paikka: 19.6.2017, 12.00, F100, Futura, Joensuun kampus

Filosofian maisteri Feruza Tuyakova on väitöskirjatyössään tutkinut ja optimoinut hiilipohjaisten nanomateriaalien ominaisuuksia ja valmistusprosesseja materiaalien erikoissovelluksia silmällä pitäen.

Tutkimuksen kohteena on ollut muun muassa yksi- ja moniatomikerroksisia nanografiittikalvoja (grafeeni), monikiteisiä timanttikalvoja ja mikrometriluokan yksikiteisiä pyramiditimantteja. Nämä materiaalit valmistettiin kemiallisella kaasufaasipinnoitusmenetelmällä, jota tehostettiin plasmalla.  Materiaalit analysoitiin käyttäen erilaisia analyyttisiä menetelmiä kuten pyyhkäisy- ja transmissioelektronimikroskopiaa, Raman-spektroskopiaa, foto- ja katodiluminesessispektroskopiaa, sekä optista ja atomivoimamikroskopiaa.

Väitöskirjassa esitetään lyhyt katsaus valmistettujen nanohiilimateriaalien fysikaalisiin ominaisuuksiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin. Niin ikään väitöskirjassa kuvataan kyseisten nanomateriaalien pääasiallinen valmistusmenetelmä ja jälkikäsittelyprosessi.  Kuvauksessa selvitetään työssä tehtyjä muunteluja, joiden tavoitteena on kokeellisten metodien optimointi.

Filosofian maisteri Feruza Tuyakovan väitöskirja Carbon Nanomaterials Tailored for Particular Applications (Erikoissovelluksiin täsmätyöstetyt hiilinanomateriaalit) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Esko I. Kauppinen, Aalto yliopisto, ja kustoksena professori Alexander Obraztsov, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11391?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin