GPS-reittejä voidaan hallita ja hakea entistä tehokkaammin uuden menetelmän avulla

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta
Väittelijä: MSc Radu Mariescu-Istodor
Aika ja paikka: 25.8.2017, 12.00, Louhela-auditorio, Joensuun Tiedepuisto

Mobiilipaikannuksen kasvun myötä paikkatietoisen datan määrä on kasvanut voimakkaasti, ja sen hallinta muuttunut vaikeaksi. Sijaintitietoa sisältävää dataa voivat olla muistiinpanot, valokuvat, palvelut sekä tallennetut reitit. Erityisesti reitit ovat haasteellisia, koska ne sisältävät suuren määrän koordinaattipisteitä aikaleimoineen. MSc Radu Mariescu-Istodor on kehittänyt väitöskirjassaan menetelmiä näiden tehokkaaseen tallennukseen, hakuun ja visualisointiin. Kaikki menetelmät on toteutettu Mopsi-ympäristössä (http://cs.uef.fi/mopsi).

Väitöstyön tuloksena saatiin menetelmä, jolla voidaan esittää laajoja reittiaineistoja webselaimen kautta. Mopsi suoriutuu yli miljoonan reittipisteen aineistosta reaaliajassa. Tutkimuksessa kehitettiin myös reittien hakuun tarkoitettu menetelmä, jossa haetaan käyttäjän näytölle piirtämää mallia eniten muistuttava reitti. Mallireitti piirretään kartan päälle ja se voi olla hahmotelma joko koko reitistä tai jostain sen osasta alla olevaa havaintoesimerkkiä mukaillen.

Mariescu-Istodor suunnitteli myös uuden algoritmin joka generoi reittiverkoston automaattisesti GPS-datasta. Tulosta voi käyttää sellaisenaan joko navigointiin tai olemassa olevan tieverkoston ajantasaisuuden analysointiin. Luotu tieverkosto voidaan myös räätälöidä pelkästään jalankulkuun tai pyöräilyyn GPS-nopeustietoa hyödyntämällä.

Väitöskirjan tuloksia voidaan soveltaa kaikissa GPS-dataa keräävissä sovelluksissa. Tällaisia ovat muun muassa taksien tai kuljetuslogistiikan hallinta, liikenteen poikkeuksien havaitseminen, suositeltujen reittien löytäminen, bussien aikataulujen suunnittelu, kuljetustoimituksien optimointi sekä suunnistustulosten analysointi.

MSc Radu Mariescu-Istodorin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Efficient Management and Search of GPS Routes (GPS-reittien tehokas hallinta ja haku) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Walter Kropatsch, Vienna University of Technology ja kustoksena professori Pasi Fränti, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa 

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11900?encoding=UTF-8

   

Video havainnollistaa väitöskirjatyön keskeisiä tuloksia https://youtu.be/y0kwHdXjxtETakaisin tämän vuoden artikkeleihin