Ensimmäisten naisdiakonien rooli kirkossa oletettua monipuolisempi

Väitös teologian alalta

Väittelijä TM Pauliina Pylvänäinen

Aika ja paikka: 15.9.2017 klo 10, sali AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Kristinuskon alkuaikoina naisilla oli merkittävä rooli seurakunnan jumalanpalveluksessa, auttamistyössä ja viestinnässä, osoittaa teologian maisteri Pauliina Pylvänäinen väitöstutkimuksessaan. Tutkimuksen tulokset laajentavat aiempaa käsitystä naisten tehtävistä varhaiskirkossa.

– Kiinnitin huomioni erityisesti naispuolisille diakoneille osoitettuihin tehtäviin. Kävi ilmi, että jumalanpalveluksessa heitä ohjeistettiin vartioimaan kirkkorakennuksen sisäänkäyntejä ja järjestämään tilaa sisään saapuville naisille. He myös avustivat, kun naisia kastettiin. Naisdiakonit toimivat seurakunnan muiden työntekijöiden rinnalla esimerkiksi seurakuntalaisilta kerättyjä avustuksia jakaen. Lisäksi heidän tehtävänkuvaansa kuului matkustamista ja kirjeiden kuljettamista seurakunnasta toiseen, Pylvänäinen summaa.

Tutkimus kohdistui Apostoliset konstituutiot -nimiseen kirkkojärjestykseen, joka on kirjoitettu nykyisen Turkin alueella vuonna 380 jKr. Kirjoittaja on tuntematon. Teksti on laadittu seurakunnan johtajan käyttöön. Se sisältää kattavan ohjeistuksen seurakunnan käytännön elämästä. Aiemmin Apostolisia konstituutioita pidettiin harhaoppisena tekstinä. Nykyään sillä on ohjeellinen asema sekä roomalais-katolisen että ortodoksisen kirkon lainsäädännössä.

Vanhaa tekstiä luetaan nyt uudessa valossa

Varhaiskirkon diakonian tutkiminen on viime vuosina haastanut tutkijoita Suomessa ja maailmalla. 1990-luvun alussa australialainen raamatuntutkija John N. Collins osoitti, että diakonien määritteleminen avustustoimintaa harjoittaviksi palvelijoiksi on Raamatun valossa harhaanjohtava. Collinsin mukaan sana ”diakoni” viittaa pikemminkin henkilöön, joka toimii välikätenä kahden tahon välillä.

– Collinsin väite on mullistamassa aiemmin vallalla ollutta käsitystä. Kristinuskon alkuaikoina diakonit eivät varsinaisesti olleetkaan köyhiä ja sairaita hoitaneita henkilöitä. He esimerkiksi kuljettivat kirjeitä seurakunnan johtajalta vastaanottajalle, koska erillistä postilaitosta ei ollut heidän käytössään. Tämä tulee ilmi monissa Raamatun jälkeen laadituissa teksteissä, myös Apostolisissa konstituutioissa.

Tuoreen väitöstutkimuksen tulokset ovat ajankohtaisia varsinkin roomalais-katolisessa kirkossa. Vuoden 2016 elokuussa paavi Franciscus perusti komission tutkimaan naisdiakoneihin liittyviä kysymyksiä arkkipiispa Luis Francisco Ladaria Ferrerin johdolla. Komissio selvittää, antavatko varhaiskirkon tekstit aihetta määritellä uudelleen nykyisten naisdiakonien tehtäviä ja virkaa katolisessa kirkossa. Apostolisilla konstituutioilla on kirkon lainsäädännön kannalta merkittävä asema, joten komission mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen.

– Tutkimukseni valossa näyttää, että naisdiakonien tehtävänkuvan tarkentamiselle todella on tarvetta. On tosin pidettävä mielessä, että heidän esiäitiensä rooli saattoi vaihdella paljonkin eri aikoina ja eri alueilla, Pylvänäinen pohtii.
 

Teologian maisteri Pauliina Pylvänäisen systemaattisen teologian alaan kuuluva väitöskirja Agents in Liturgy, Charity and Communication: The Tasks of Female Deacons in the Apostolic Constitutions (Liturgisia, karitatiivisia ja viestinnällisiä toimijoita: Naisdiakonien tehtävät Apostolisissa konstituutioissa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Väitös on osa konferenssia. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Bart J. Koet Tilburgin yliopistosta ja kustoksena professori Antti Raunio Itä-Suomen yliopistosta.
 

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11919?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin