Puudutus lisää vatsaleikkauspotilaan tyytyväisyyttä

Väitös lääketieteen alalta

Väittelijä: LL Martin Purdy

Aika ja paikka: 15.9.2017 klo 12, Kuopion yliopistollinen sairaala, Auditorio

Vatsaleikkauspotilaan kivunhoidon täydentäminen kestopuudutuksella lisää potilaiden tyytyväisyyttä kivunhoitoon ja tulehdusta hillitsevän välittäjäaineen, sytokiini IL-10:n, pitoisuutta elimistössä. Se vähentää myös kipulääkkeen kulutusta leikkauksen jälkeen, osoitti lääketieteen lisensiaatti Martin Purdyn väitöstutkimus.

Vakavissa vatsaelinten sairauksissa leikkaushoito edellyttää laajaa vatsaontelon avausta. Kivunhoidon sivuvaikutuksia pyritään vähentämään yhdistämällä kipulääkitykseen puudutus. Vatsa-alueen leikkauksissa käytetään pitkäkestoista selkäpuudutusta. Väestön vanhetessa verenohennuslääkkeiden käyttö ja selkärangan rappeuma yleistyvät leikkauspotilailla. Nämä tekijät saattavat estää selkäpuudutuksen käytön. Vatsalihaksen tuppeen annettu puudutus on tällöin hyvä vaihtoehto.

Vatsalihaksen puudutusta on aiemmin tutkittu vain kertapuudutuksena. Menetelmien vertailusta ei ole tietoa.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkittiin suoran vatsalihaksen puudutuksen vaikutusta 56 vatsaleikkauspotilaalla, joista suurinta osaa hoidettiin syöpäsairauden takia. Vatsaleikkauspotilaista osa sai kertapuudutuksen ja osalle puudutusta jatkettiin toistopuudutuksin tai jatkuvana puudutteen tiputuksena.

Puudutuksen vaikutusta elimistön tulehdusreaktioon ja solujen perintöainesta hapettavaan kuormitukseen selvitettiin verinäytteistä. Tulehdusta hillitsevän välittäjäaineen, sytokiini-IL 10:n, pitoisuus elimistössä kasvoi merkittävästi erityisesti pitkäkestoisesti puudutetuilla potilailla. Lisäksi havaittiin, että syöpäpotilailla perintöainesta hapettavan kuormituksen merkkiaineen 8-OHdG:n pitoisuus oli suurempi ja kuormitusta vähentävän entsyymin GPX1:n pitoisuus pienempi kuin verrokeilla.

Ensimmäisen vuorokauden aikana toistopuudutuksen saaneilla vatsaleikkauspotilailla oli vähemmän kipua kuin muilla tutkituilla. Potilaiden tyytyväisyys kaksi vuorokautta kestäneeseen kivunhoitoon oli hyvä kaikilla vatsaleikatuilla, myös vertailupotilailla, joita ei puudutettu. Jatkuva puudutus toistuvin annoksin ja varsinkin jatkuvana tiputuksena lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä ja ehkäisi tavallista suuremman kipulääkityksen tarpeen leikkauksen jälkeen.

Tulosten perusteella suoran vatsalihaksen tuppeen laitettu puudutus estää hyvin vatsaleikkauksen haavakipua. Tätä puudutusta voidaan suositella käytettäväksi selkäpuudutuksen vaihtoehtona suurten  vatsaleikkausten kivunhoidossa.

Lääketieteen lisensiaatti  Martin Purdyn väitöskirja Rectus sheath block after midline laparotomy (Keskilinjasta tehdyn vatsaleikkauksen jälkeinen suoran vatsalihaksen alueen puudutus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Markku Luostarinen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Matti Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11933?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin