Trooppisten sademetsien ennallistaminen edesauttaa lintuyhteisöjen elpymistä

Väitös biologian alalta
Väittelijä:  FM Pirita Latja
Aika ja paikka 22.9.2017, 12.00, N100, Natura, Joensuun kampus

Trooppisten sademetsien väheneminen on yksi merkittävimmistä luonnon monimuotoisuutta uhkaavista ympäristömuutoksista maapallolla. Filosofian maisteri Pirita Latja osoittaa väitöstutkimuksessaan, että trooppisten sademetsien ennallistaminen voi käynnistää eliöyhteisöjen palautumisen häiriöalueille.

Suuri osa trooppisesta monimuotoisuudesta on riippuvaista metsien palautumiskyvystä häiriöiden jälkeen, minkä vuoksi metsien lajiston elpyminen ja mahdollisuutemme edistää elpymistä ennallistamistoimin ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimuskysymyksiä. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että metsien ennallistaminen istuttamalla alkuperäisiä puulajeja voi nopeuttaa lintuyhteisöjen elpymistä. Merkittävimmiksi lintuyhteisöihin vaikuttaviksi kasvillisuuden ominaisuuspiirteiksi paljastuivat puiden pohjapinta-ala, puiden lajirikkaus sekä hakkuualueille syntyneen tiheän ruohokasvuston peittävyys. Ennallistamistoimilla nämä piirteet, ja niiden mukana lintuyhteisöt, muuttuivat samankaltaisemmiksi vanhojen metsien piirteiden ja yhteisöjen kanssa.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että metsään erikoistuneiden, vaateliaiden lintulajien palautuminen on hidasta luontaisesti uudistuvissa metsissä. Jopa 43 vuotta aiemmin tehdyt hakkuut vaikuttavat edelleen lintulajistoon ja lintuyhteisöjen koostumukseen. Sekä avohakkuilla että poimintahakkuilla on lintuyhteisöihin huomattava ja kauaskantoinen vaikutus, josta palautuminen kestää pitkään, vaikka lähdepopulaatiot ovat lähellä.

Väitöskirja perustuu Kibalen kansallispuistossa Ugandassa tehtyihin kenttätutkimuksiin. Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa varsinkin metsien ennallistamisen vaikutuksista lintuyhteisöihin, sillä varsinaisia ennallistamistoimia tropiikissa on tehty vähän ja vasta lyhyen aikaa. Kuitenkin metsien ennallistaminen on monimuotoisuuden säilymisen kannalta oleellinen toimenpide. Tutkimuksella on kansainvälistä luonnonsuojeluekologista painoarvoa, sillä etenkin trooppisessa Afrikassa aihetta on tutkittu vähän.

FM Pirita Latjan biologian alaan kuuluva väitöskirja Recovery of bird communities in Afrotropical rainforests after anthropogenic disturbances (Lintuyhteisöjen elpyminen afrotrooppisissa sademetsissä ihmistoiminnan aiheuttamien häiriöiden jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii johtava tutkija, dosentti Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus ja kustoksena professori Heikki Roininen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11932?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin