Luonnollisen kielen automaattisten käsittelymenetelmien soveltaminen opiskelijoiden ohjauksessa

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta
Väittelijä:  MSc Emmanuel Awuni Kolog
Aika ja paikka 27.9.2017 klo 13, 100, Futura, Joensuun kampus

Tunteet luovat perustan sekä opiskelijoiden, että opiskelijoiden ja ohjaajien väliselle viestinnälle ja vuorovaikutukselle. Vuorovaikutus tehostuu, jos vallitsevia tunnetiloja sekä toisen osapuolen emotionaalista käyttäytymistä kyetään ymmärtämään.

MSc Emmanuel Awuni Kologin väitöskirjassa osoitetaan, kuinka tunnetilamme vaikuttaa siihen, kuinka tulkitsemme muiden tunnetiloja - erityisesti silloin, kun tunnetilat välittyvät kirjoitetun tekstin kautta. Tunnetilan vaikutus korostuu erityisesti koulutuksellisissa oppimisympäristöissä, joissa ohjaajien tulee kyetä käsittelemään opiskelijoiden tunnetiloja tehokkaasti.

Väitöstutkimuksessa on kehitetty web-pohjainen neuvontajärjestelmä EmoTect, joka avustaa ohjaajia opiskelijoiden emotionaalista ja sosiaalista kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

EmoTectin avulla opiskelijoiden on mahdollista olla yhteydessä ohjaajaan anonyymisti tekstin välityksellä. Ohjaajat näkevät opiskelijoiden lähettämät tekstit, jotka EmoTect analysoi automaattisesti työssä kehitetyllä laskennallisella menetelmällä, tunteiden luokittelualgoritmilla. EmoTect tarjoaa myös visualisen esityksen analyysin perusteella havaituista tunteista.

EmoTect -järjestelmä perustuu koneoppimisen menetelmiin ja osana väitöstyötä on kehitetty opiskelijoiden elämäntarinoita sisältävä laaja kieliaineisto. EmoTect -järjestelmä on harjoitettu ja sen toimintaa on arvioitu tämän korpuksen sisällön avulla. Korpus on kehitetty opiskelijoiden akateemiseen kehitykseen vaikuttaneista anonyymeistä elämäntarinoista ja se on vapaasti saatavilla tiedeyhteisön käyttöön. EmoTectin avulla ohjaajien on mahdollista myös luokitella järjestelmässä käytettävää koulutusdataa omien havaintojensa perusteella. Näin EmoTect korostaa ohjaajien subjektiivisen näkemyksen vaikutusta järjestelmän antamiin lopputuloksiin.

EmoTectin odotetaan tarjoavan ohjaajalle mahdollisuuden opiskelijoiden tunnetilojen muutosten tehokkaampaan tarkasteluun. Ohjaajat voivat myös hyödyntää kerättyä tunnetiloja kuvaavaa dataa suoritustasojen vertailussa sekä akateemisten muutosten arvioinneissa. Väitöskirjatyö on toteutettu ja testattu ghanalaisessa kouluympäristössä. 

MSc Emmanuel Awuni Kologin tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirja Contextualising the Application of Human Language Technologies for Counselling tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Alexander Gelbukh, Instituto Politécnico Nacional, Meksiko, ja kustoksena Markku Tukiainen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11947?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin