Työttömyys voi heikentää suunterveyttä

Väitös hammaslääketieteen alalta

Väittelijä, MPH Fouad Younis Hussien Al-Sudani

Aika ja paikka: 13.10.2017 klo 12, Canthia CA102, Kuopion kampus

Työttömyys voi vaikuttaa haitallisesti suunterveyteen. Muun muassa hammaslääkärikäynnit ovat työttömillä epäsäännöllisempiä kuin työssäkäyvillä, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava Master of Public Health Fouad al-Sudanin väitöstutkimus.

Työttömyys on Suomessa ollut entistä useamman arkea 1990-luvulta alkaen. Työttömyyden haitallisista vaikutuksista terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen on näyttöä, mutta sen merkitystä suun terveyteen liittyvässä käyttäytymisessä ja suunterveydessä ei ole juuri tutkittu.

Väitöstutkimus osoitti, että työttömyyteen liittyy suun terveyden heikkenemistä. Työttömyys uhkaa sekä suun terveydestä huolehtimista että sen myötä suunterveyttä. Riittämätön suun terveydestä huolehtiminen ilmeni työttömillä harvempina hampaiden harjauskertoina, epäsäännöllisenä hammaslääkärissä käymisenä ja vähäisempänä ksylitolin käyttönä. Päivittäinen tupakointi ja tiheä alkoholinkäyttö oli työttömillä tavallisempaa. Tulot ja koulutus vaikuttivat työttömyyden ja suun terveyskäyttäytymisen yhteyteen. Työttömyys oli yhteydessä myös huonompaan suunterveyteen mitattuna lähes kaikilla käytettävissä olleilla mittareilla. Suun terveyskäyttäytyminen, tulot ja koulutus vaikuttivat työttömyyden ja suunterveyden yhteyteen. Työttömyyden kesto ei ollut yhteydessä suun terveyskäyttäytymiseen tai suunterveyteen. 

Tutkimusaineistoina käytettiin osia suomalaisia aikuisia edustavista Terveys 2000 – ja Terveys 2011 –tutkimuksista, jotka sisälsivät kliinisiä terveystarkastuksia, haastatteluja ja kyselyjä. Tämän tutkimuksen kohdeväestönä olivat vuonna 2000 työikäiset, 30–64-vuotiaat aikuiset. Suun terveyteen liittyvää käyttäytymistä mitattiin hampaiden harjaustiheydellä, säännöllisellä hoidossa käymisellä, sokerin käytöllä kahvissa ja teessä, ksylitolipurukumin käytöllä, tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä. Kliinisesti mitattua suun terveyttä kuvasti hampaiden lukumäärä, hampaiden kunto eli terveiden, paikattujen ja reikiintyneiden hampaiden määrä, sekä kiinnityskudosten kunto.

Fouad Al-Sudanin väitöskirja Employment status and its contribution in oral health-related behaviors and oral health (Työllisyyden ja työttömyyden yhteys terveyskäyttäytymiseen ja suunterveyteen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jorma Virtanen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11959?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin