Ulkonäöstä riippuva itsetunto uhkaa naisten subjektiivista hyvinvointia

Väitös sosiaalipsykologian alalta

Väittelijä: MA Meysam Haddadi Barzoki

Aika ja -paikka: 13.10. klo 12, CA100, Canthia, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että populaarin joukkotiedotuksen tapa esittää naiset objekteina saa naiset suhtautumaan itseensä objekteina. MA Meysam Haddadi Barzokin tutkimuksen perusteella seksuaalinen objektifikaatio voi lisätä ulkonäöstä riippuvan itsetunnon merkitystä, mikä voi monin tavoin uhata naisten subjektiivista hyvinvointia.

Barzoki tarkasteli tutkimuksessaan iranilaisia naisia, joilla on johtava rooli yhteiskunnan kehittymisessä. Iranilaisten naisten koulutustaso on entistä korkeampi, ja he osallistuvat entistä enemmän työelämään, mikä antaa heille näkyvän aseman yhteiskunnassa. Aiempi tutkimus osoittaa, että naiset myös kuluttavat huomattavasti rahaa ja aikaa kosmetiikan ja muiden vetovoimaansa lisäävien tuotteiden hankkimiseen.

Väitöstutkimuksessa pyrittiin selittämään naisten shoppailua ja itsen seksualisointia identiteetin etsimisenä sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen valossa. Väitöskirja on yksi ensimmäisistä itsen seksualisointia koskevista tutkimuksista. Tutkimuksen pääasiallinen kohderyhmä oli iranilaiset naiset, jotka elävät islamilaisen säännöstön alaisina. Siten väitöskirja tarjoaa innovatiivisen teoreettisen näkökulman kautta tutkimustietoa vähän tutkitusta ihmisryhmästä.

MA Meysam Haddadi Barzokin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Sexual consumer culture: Investigation on shopping and self-sexualizing behaviour in the light of sexual objectification tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Helga Dittmar Sussexin yliopistosta ja kustoksena professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta.Takaisin tämän vuoden artikkeleihin