Teollistaminen ja pakkokollektivisointi rapauttivat vepsäläisvähemmistön elämäntapaa

Väitös yhteiskuntamaantieteen alalta
Väittelijä: YTM Natalia Taksami
Aika ja paikka: perjantai 27.10.2017 klo 12, E100, Educa, Joensuun kampus

Suurimittainen teollistaminen ja sitä seurannut pakkokollektivisointi sekä taistelu alkuperäiskansojen oletettua takapajuisuutta vastaan vaikuttivat tuhoisasti vähemmistökansojen perinteiseen elämäntapaan Neuvostoliitossa, osoittaa filosofian maisteri Natalia Taksamin väitöstutkimus. 1930-luvun teollistamiskauden ja sitä seuranneen pakkokollektivisoinnin myötä kausittaisista toiminnoista oli tullut osa suunnitelmatalouden päivittäisiä toimenpiteitä. Taloudellinen toiminta ei myöskään ollut enää sukupuoleen sidottua ja pakkotyö muutti rakennustyömaita ympäröivien maaseutualueiden elämää.

Taksami tarkasteli väitöstutkimuksessaan Koillis-Venäjällä asuvan alkuperäiskansan, vepsäläisten, yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä alkuperäisen elämäntavan rapautumista varhaisen modernisaation kaudella Neuvostoliitossa. Modernisaation keskeinen väline Neuvostoliitossa oli terrori, joka palveli valtion tarkoitusperiä ja tuotti ilmaista työvoimaa keskeisille rakennustyömaille. Paikallinen väestö oli sitoutettu prosessiin vahvasti.

Taksami sovelsi alkuperäisväestön tutkimiseen modernisaatioteoriaa, mikä antaa mahdollisuuksia määritellä niitä Neuvostoliiton teollistamisen mekanismeja, jotka uhkasivat alkuperäisiä elämäntapoja. Näkökulma haastaa yleisen käsityksen siitä, että hallinnollisten rajojen uudelleen määrittely ja yhtenäistämistoimet olisivat olleet erityisen merkittäviä tekijöitä väestön vähenemisessä. Teollistaminen vaikutti vepsäläisiin monella tapaa, koska he asuivat strategisesti tärkeillä luonnonvara-alueilla.

Taksamin tutkimus auttaa modernisaatioprosessien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioimisessa, sillä aiemmin alkuperäiskansojen läsnäoloa Neuvostoliiton teollistamisessa ei ole otettu huomioon. Tutkimus nostaakin esiin vaikutukset, joita keskitetyllä teollistamisella oli yhteen etniseen ryhmään ja tarjoaa uudenlaisen näkökulman saman tyyppisten tapahtumakulkujen tarkasteluun eri puolilla entisen Neuvostoliiton aluetta.

FM Natalia Taksamin yhteiskuntamaantien alaan kuuluva väitöskirja Indigenous Society in Transition in Northwest Russia: The Fate of the Vepsians under Modernisation tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Mark Bassin Södertörnin yliopistosta ja kustoksena dosentti, yliopistonlehtori Paul Fryer Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12391?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin