Varastelevat Mansikit voivat heikentää syömisajan mittaustarkkuutta

Väitös eläinbiologian alalta
Väittelijä:  FM, farmaseutti Salla Ruuska
Aika ja paikka 3.11.2017 klo 12, MS301, Medistudia, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava nurmekselaislähtöisen FM, farmaseutti Salla Ruuskan eläinbiologian väitöstutkimus osoittaa, että eläinten käyttäytymisen mittausprosesseissa on useita kohtia, joissa mittaustarkkuus voi heikentyä. Tutkimuksessa havaittiin, että lypsylehmät pystyivät huijaamaan rehun kulutusta ja syömiskäyttäytymistä mittaavaa laitteistoa.

− Rehun varastaminen naapurilehmän automaatista saattaa haitata esimerkiksi ruokintakokeiden tekemistä, mutta onneksi varastamista voidaan ehkäistä esteillä, sanoo Ruuska.

− Eläinten käyttäytymistä mitataan enenevissä määrin automaattisilla mittareilla, joiden avulla voidaan esimerkiksi seurata, miten kauan Mansikki märehtii päivittäin. Monilla maitotiloilla ne ovat jo käytössä. Niitä käytetään apuvälineenä niin tuotannon ohjauksessa kuin eläinten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassakin.

Mittausten haastekohtien huomioiminen auttaa tekemään parempia havaintoja eläinten käyttäytymisestä tilatasolla ja tutkimuksessa. Ruuskan tutkimuksessa selvisi, että lehmien syömisen ja märehtimisen automaattinen mittaaminen oli helpompaa kuin juomisen.

Tutkimuksessa saatiin lisäksi uutta tietoa perinteisistä, otantaan perustuvista käyttäytymisen mittausmenetelmistä. Niiden aloitusajankohta on satunnaistettava huolellisesti ja otantavälin pituus valittava oikein, jos tarkkuutta halutaan parantaa.

Väitöskirjatyö hyödyttää tutkimusta, jossa käyttäytymisen mittausmenetelmiä ja laitteita hyödynnetään jatkuvasti, sillä käyttäytymismittausten tekeminen perinteisillä menetelmillä on erittäin työlästä. Automatiikka on hyödyllistä, kunhan muistetaan huomioida potentiaaliset kohdat, joissa mittaustarkkuus voi heikentyä.

FM, farmaseutti Salla Ruuskan eläinbiologian alaan kuuluva väitöskirja Measuring feeding, ruminating and drinking behaviour of dairy cattle: from the pitfalls of measurement to improved accuracy (Lypsylehmien syömis-, märehtimis- ja juomiskäyttäytymisen mittaaminen: mittausten sudenkuopista parantuneeseen tarkkuuteen) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Laura Hänninen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Maija-Riitta Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12353?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin