Protestanttisissa maissa kauppaluottojen maksuajat ovat katolisia maita lyhyemmät

Väitös laskentatoimen ja rahoituksen alalta

Väittelijä: KTM Markus Mättö

Aika ja paikka: 17.11.2017 klo 12.00, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella kulttuurierot, erityisesti uskonto selittävät kauppaluottojen myöntämisen ja käytön eroja eri maissa. KTM Markus Mättö havaitsi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että protestanttisissa maissa kauppaluottojen maksuajat olivat selkeästi lyhyemmät kuin katolisissa maissa. Lisäksi kauppaluottojen maksuajat olivat lyhyemmät oikeusjärjestelmältään kehittyneemmissä maissa, samoin käyttöpääoman hallinta oli niissä tehokkaampaa.

Euroopan integraatio ei ole tutkimuksen perusteella täysin kyennyt harmonisoimaan rahoitusmarkkinoita. Mättö havaitsi, että toimintaympäristön eroavaisuudet selittävät eri maiden pk-yritysten rahoituskäyttäytymisen eroja muun muassa käyttöpääoman hallinnassa sekä kauppaluottojen myöntämisessä ja käytössä. Yritysten käyttäytymiseen vaikuttavatkin muun muassa kulttuuriin ja uskontoon liittyvät tekijät, joihin on hankala vaikuttaa lainsäädännöllä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin eri kulttuuriulottuvuuksien, muun muassa valtaetäisyyden sekä individualismin ja kollektivismin vaikutusta pk-yritysten rahoituskäyttäytymiseen. Protestanttisissa ja katolisissa maissa erilaiset Hofsteden ja Schwartzin määrittelemät kulttuuriulottuvuudet vaikuttivat kauppaluottokäyttäytymiseen eri tavalla.

Toimintaympäristö tuo eroja yritysten käyttäytymiseen myös finanssikriisissä

Mättö tarkasteli väitöstutkimuksessa myös yritysten kauppaluottokäyttäytymistä vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Finanssikriisin aikana yritykset, joiden on vaikeaa saada rahoitusta pankista, tukeutuvat helpommin ostovelkarahoitukseen. Suuret yritykset, joilla on neuvotteluvoimaa maksuehdoissa, käyttävät asemaansa hyväkseen niin ostajana kuin myyjänä. Määrävän aseman hyväksikäyttö ilmenee eri tavoin pankki- ja markkinakeskeisessä rahoitusympäristössä. Pankkikeskeisessä ympäristössä suuret yritykset venyttävät omia maksuaikojaan ostajina, kun taas markkinakeskeisessä ympäristössä ne asettavat tiukempia maksuehtoja asiakkailleen.

Tutkimusaineisto koostuu yli sadastatuhannesta pk-yrityksestä 35:stä Euroopan maasta. Analyyseissä kontrolloitiin niin makroekonomiset tekijät kuin rahoituskäyttäytymiseen vaikuttavat yrityskohtaiset tekijät. Väitöstutkimuksen tulokset auttavat sekä rahoituslaitoksia että yrityksiä ymmärtämään rahoituskäyttäytymisessä havaittuja maakohtaisia eroja ja ottamaan näitä huomioon omassa toiminnassaan.

KTM Markus Mätön laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja Cross-country differences in trade credit (Maiden väliset erot yritysten kauppaluotoissa) tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Timo Kärri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Mervi Niskanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12382?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin