Proleptisismi yhdistää teologian, tieteen ja etiikan

Väitös systemaattisen teologian alalta

Väittelijä TM Lauri T. Jäntti

Aika ja paikka: 24.11.2017 klo 12, sali F100, Futura-rakennus, Joensuun kampus

Teologian maisteri Lauri T. Jäntin systemaattisen teologian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus luo arvioivan yleiskatsauksen Ted Petersin (1941–) proleptiseen teologiaan. Peters rakentaa teologisen todellisuuskäsityksen, jossa käsite ”prolepsis”, on keskeisessä roolissa. Käsite tarkoittaa tulevaisuuden ”luiskahtamista esille” etukäteen.

Tutkimus osoittaa, kuinka proleptisismi rakentuu kolmesta osa-alueesta, teologiasta, tieteestä ja etiikasta, jotka Petersin mukaan lähestyvät toisiaan historian edetessä. Kaikilla näillä alueilla proleptinen ajattelu tuo jotakin uutta, mutta sisältää myös ongelmia.

Eskatologia eli tulossa olevan Jumalan valtakunnan odotus oli varhaiskirkon julistuksen ytimessä. Myöhemmin eskatologia nousi mielenkiinnon kohteeksi erityisesti 1800- ja 1900-lukujen teologisessa keskustelussa, jossa sen merkitys löydettiin uudella tavalla. Syntyi historian ja tulevaisuuden jatkumoon nojautuva teologinen ajattelutapa, jonka yksi moderni edustaja Peters on.

Tämän ajattelutavan mukaan luominen on keskeneräinen prosessi. Se tulee valmiiksi vasta tulevassa Jumalan valtakunnassa, joka ikään kuin vetää tai houkuttelee luomakuntaa kohti täydellisyyttä. Tulevasta valtakunnasta voidaan kuitenkin saada tietoa etukäteen prolepsiksen kautta.

Tutkimuksen mukaan proleptisen teologian vahvuus on sen kyvyssä yhdistää opit luomisesta ja eskatologiasta, mutta kolminaisuusopin ja Kristusta koskevien oppien osalta sen anti on vähäisempi.

Peters osallistuu teologian ja luonnontieteen väliseen keskusteluun tuomalla siihen hypoteettisen konsonanssin käsitteen. Sen mukaan teologia ja luonnontiede lähestyvät toisiaan, koska niiden oletetaan tutkivan samaa todellisuutta.

Tutkimus osoittaa teoriassa heikkouksia, jotka liittyvät juuri edellä mainitusta oletuksesta seuraaviin käsityksiin teologian ja luonnontieteen yhteisestä kielestä ja tutkimuskentästä. Suurin heikkous löytyy varsin oleellisesta kohdasta: maailmankaikkeuden tulevaisuudesta, joka teologian ja luonnontieteen silmin näyttää ainakin toistaiseksi varsin erilaiselle.

Proleptinen etiikka lähtee siitä, että luodaan mielikuva tulevasta Jumalan valtakunnasta ja sen jälkeen pyritään Luojan työtovereina tekemään sitä todeksi jo nyt. Periaate johtaa rohkeaan ja optimistiseen teologiseen etiikkaan, jossa on tilanne-etiikan, päämääräetiikan ja eskatologisen etiikan piirteitä.
Nämä kolme osa-aluetta muodostavat ajattelutavan, jota voidaan nimittää proleptisismiksi. Se katsoo kohti eskatologista Jumalan valtakuntaa, jossa kaikki on hyvin, ja josta jotakin voi ihmisten ja Luojan toimesta tulla proleptisesti todeksi jo etukäteen.

Proleptinen ajattelu tarjoaa vahvaan tulevaisuuden visioon perustuvan optimistisen todellisuuskäsityksen, jota voi soveltaa varsin monille elämänalueille.

TM Lauri T. Jäntin systemaattisen teologian alaan kuuluva väitöskirja Prolepticism. The Futurist Theology of Ted Peters tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Aku Visala Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Antti Raunio Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12454?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin