Tehokas ja oikeanlainen sääntely voi tehostaa maakaasun käyttöä sähköntuotannossa

Väitös eurooppaoikeuden alalta

Väittelijä: Oyetade Oyewunmi, LL.L

Aika ja paikka: perjantai 24.11. klo 12, AG100, Agora, Joensuun kampus

Maakaasun käyttöä sähköntuotannossa voidaan tehostaa kilpailluilla markkinoilla ilman suuria joustoja toimintavarmuudesta tai kestävän kehityksen tavoitteista, osoittaa tuore väitöstutkimus. Tämä edellyttää kuitenkin oikeaa ja tehokasta sääntelykehikkoa.

Oyetade Oyewunmi, LL.L vertaili väitöstutkimuksessaan Nigerian, Euroopan unionin, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen maakaasumarkkinasääntelyä ja sen kehitystä. Tutkimuksessa kartoitettiin ne vaihtoehdot, joiden avulla maakaasusta tuotettavaa sähköntuotantoa voidaan säännellä kilpailukykyisesti ja toimivasti. Väitöstutkimuksen perusteella epäjohdonmukainen sääntely sekä resurssien kohdentamisen tehottomuus ja kaasuntoimitusten vääränlainen institutionaalinen kehys haittaavat energiapolitiikan tavoitteiden instrumentaalista tehokkuutta. Koska kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden saavuttamiseksi ei ole olemassa yhtä yksittäistä ja aina toimivaa mallia tai lähestymistapaa, on tärkeää tarkastella eri mallien ja lähestymistapojen vaihtoehtoja.

Maakaasun hyödyntäminen energiantuotannossa on ollut kasvava trendi maailmanlaajuisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Osaltaan tähän on vaikuttanut nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantoon keskittyvän teollisuuden voimakas kasvu sekä merkittävien kotimaisten ja alueellisten markkinoiden kehittyminen muun muassa Yhdysvalloissa sekä Venäjän ja Euroopan välillä. Näitä markkinoita palvelevat paikallisten ja rajat ylittävien kaasuputkien verkosto sekä kaasunjalostus- ja varastointilaitokset. Useat maat, Nigeria ja Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan lukien, uudistavat kaasumarkkinoitaan parhaillaan. Uudistusten toivotaan vahvistavan yksityissektorin osallistumista ja kilpailukykyä sekä tuovan lisäinvestointeja koko jakeluketjuun, mikä vahvistaisi jakeluturvaa pitkällä aikavälillä.

Kansainvälisen talouden ja resurssien kehittymisen näkökulmasta kaasualan toimijat, sijoittajat ja kehittäjät voivat vältellä maita, jotka ovat sääntelyjärjestelmältään epävakaita ja institutionaalisesti tehottomia. Lisäksi kaasu- ja energianjakeluala on riskialtis sijoituskohde, mikä enteilee sitä, että sijoittajat ja alan toimijat etsivät ensisijaisesti markkinoita, joilla on luottokelpoisia ostajia ja kohtuullinen tuotto-odotus sijoituksille. Paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden oikea-aikaisten sijoitusten puute vaarantaa energianjakelun ja energiaturvan tavoitteet.

Nykyaikaisen energiaoikeuden ja -politiikan kehitys useissa kehittyneissä ja kehittyvissä maissa liittyy kysymyksiin valtion omistuksesta ja roolista energiamarkkinoilla sekä yksityistämisen ja markkinaliberalisaation hyödyistä ja haitoista, etenkin tehokkuuden ja energiaturvallisuuden kannalta. Maakaasumarkkinoiden uudelleenjärjestelyyn ja sääntelyyn liittyvät valinnat ja päätökset, jotka kehittyivät Yhdysvalloissa 1980 ja 90-luvuilla ja myöhemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toteutettiin asteittain maailmanlaajuisesti. Näin syntyneet vapaalle kilpailulle perustuvat maakaasumarkkinat ovat nyt investointien ja investointien mukana avautuvien mahdollisuuksien osalta kansainvälisen kilpailun kohteena.

LL.M. Oyetade Daniel Oyewunmin eurooppaoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”The Restructuring and Regulation of Gas Supply to Power Markets: Nigeria and the EU as Case Studies” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimii professori Emeka Duruigbo (Texas Southern University) sekä kustoksena professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12533?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin