SLE-potilailla on tärkeää hoitaa myös sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä

Väitös lääketieteen alalta

Väittelijä: LL Pia Elfving

Aika ja paikka: 8.12.2017 klo 12, Kuopion yliopistollinen sairaala, Auditorio 2

SLE-tautiin eli systeemiseen lupus erythematosukseen sairastutaan aiempaa myöhemmällä iällä. Sairauteen liittyy alentunut eliniän odote ja lisääntynyt työkyvyttömyyden uhka. Potilaiden ensimmäisen vuoden lääkehoito Suomessa heijastelee kansainvälisiä hoitosuosituksia. Taustaväestöön verrattuna SLE-potilailla on runsaammin lääkityksiä myös muihin sairauksiin, kuten verenpainetautiin tai kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tavallisin potilaiden kuolinsyy on sydän- ja verisuonisairaus. Riskitekijät, kuten kohonneet kolesterolitasot ja verenpaine, tuleekin aktiivisesti hoitaa jo SLE-taudin varhaisessa vaiheessa, osoitti lääketieteen lisensiaatti Pia Elfvingin väitöstutkimus.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin systeemisen lupus erythematosuksen ilmaantuvuutta kahdella eri menetelmällä. Lisäksi tutkittiin tautiin liittyvä kuolleisuutta, työkykyä, ensimmäisen vuoden lääkehoitoa ja lääkehoitoa ennalta valittuihin samanaikaisiin sairauksiin.

SLE on monimuotoinen autoimmuuni sidekudossairaus, jonka diagnosoiminen ja hoito ovat haasteellisia taudin harvinaisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi. Tauti on selvästi yleisempi naisilla ja harvinaisempi eurooppalaisilla kuin muilla väestöillä. Taudin ilmaantuvuushuiput ajoittuvat naisilla hormonaalisten muutosten aikaan, kuten teini-ikään ja menopaussiin. Taudinkuva vaihtelee runsaasti eri yksilöiden välillä, ja hoito räätälöidään sen mukaan yksilöllisesti. Hoito alentaa elimistön puolustuskykyä, ja taudin lisäksi myös hoitoon liittyy lisäsairastavuutta, kuten infektioita ja sepelvaltimotautia. Tauti lisää kuolleisuutta ja työkyvyttömyyttä. Suurimmat SLE-tautiin liittyvät kustannukset yhteiskunnalle koituvat työkyvyttömyydestä ja pysyvien elinvaurioiden hoidosta.

Elfvingin väitöstutkimus pohjautuu kahteen aineistoon: Kansaneläkelaitokselle (KELA) ohjautuneiden SLE-lääkehoidon erityiskorvattavuuspäätösten rekisteriin vuosilta 2000–2007 sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vuonna 2010 toteutettuun reumasairauksien ilmaantuvuustutkimukseen. KELAn rekisteritutkimus kattoi 599 potilasta, joista 33 oli lapsia. Uusia SLE-tapauksia todettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella seitsemän vuonna 2010.

Tutkimus osoitti taudin ilmaantuvuuden olevan aiempaa tasoa. Ilmaantuvuus oli suurinta menopaussi-iän läheisyydessä naisilla ja teini-iän kynnyksellä tytöillä. Antireumaattista lääkehoitoa käytti 95 prosenttia ja hydroksiklokiinihoitoa 75 prosenttia potilaista. SLE-potilaat käyttivät merkitsevästi enemmän lääkityksiä ennalta määriteltyihin sairauksiin kuin taustaväestö, muun muassa kilpirauhasen vajaatoimintaan, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä ahtauttaviin keuhkosairauksiin. Varhaiseen SLE-tautiin liittyi yli viisinkertainen työkyvyttömyys taustaväestöön verrattuna. Tärkeimpiä syitä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle olivat itse tauti, psykiatriset syyt ja tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.  Eliniän odote oli alentunut jo varhaisessa taudissa. Kuolleisuuden riski taustaväestöön nähden oli 1,5-kertainen reilun viiden vuoden seuranta-aikana. Tärkeimpiä kuolinsyitä olivat erilaiset sydän- ja verisuonitaudit, syöpäsairaudet ja SLE.

Potilaita tulee hoitaa perussairauden ja riskitekijöiden suhteen aktiivisesti, jotta pysyviltä elinvaurioilta vältytään ja potilaat pysyvät hyvinvoivina, aktiivisina ja työelämässä. Jatkossa SLE- potilaiden selvästi lisääntynyt riski sydän- ja verisuonisairauksille tulee huomioida entistä paremmin.

Lääketieteen lisensiaatti Pia Elfvingin väitöskirja Incidence, mortality and disease burden in systemic lupus erythematosus tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Tom Pettersson Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Oili Kaipiainen-Seppänen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12455?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin