Koulutuksen aika järjestää tulevaa työkuria

Väitös sosiologian alalta

Väittelijä: YTM Sirkku Ranta

Aika ja paikka: 15.12. klo 12, F100, Futura, Joensuun kampus

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava ammatillisen koulutuksen aikakuriin pureutuva väitöstutkimus osoittaa, että aika on keskeinen ammattiin ja työläiseksi kouluttamisen menettely. Rankaisumerkityksen sijaan kuria tarkasteltiin välineenä, jonka avulla koulutus osoittaa ajan rajat. Aikaan kohdistuvan kurin avulla tulevalle työläiselle opetetaan työn järjestys. Ajalla osoitetaan myös tila, jossa työn tulee järjestyä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkku Ranta tarkasteli tutkimuksessaan kokin perustutkinnon pedagogista kuria vuosina 2009–2012. Aineisto osoitti, että tilaa järjestäessään koulu opettaa tietoisesti tai tahtomattaan myös sen, minkälaista aika tässä tilassa on. Koulutuksessa aika on paitsi kasvatuksen väline, myös pedagoginen keino ja menettely, jolla opiskelija järjestetään koulutilaan. Tilassa olemista säädellään aikakurilla.

Tutkimuksessaan Ranta havainnoi kokin perustutkintoa kolmen vuoden ajan, kolmessa keskimäärin kuukauden kestävässä jaksossa. Aineiston tulkinnassa Ranta hyödynsi myös ammatillista koulutusta ja opetusta sääteleviä lakeja ja suunnitelmia, sekä havaintojaksojen väliin sijoittunutta kokemustaan kokkien ammatin opettajana.

Koulutuksiin kytkeytyvä aikakuri ylläpitää yhteiskunnan työntekijä ja -ammattirakenteita

Ajan tarkastelu vahvistaa aiemman tutkimuksen havainnot siitä, että koulussa kuri järjestyy ensinnäkin osoittamalla opetukseen määräaika jossakin tilassa. Aika jaetaan esimerkiksi lukuvuosina, opetusjaksoina tai -tunteina. Kuri järjestetään myös kasvattamalla ammatin ja työn aikoihin. Kokin ammatissa aikakuri opetetaan paitsi yhteisen tilan jakamisena, myös raaka-aineiden, laitteiden ja tuotantoprosessien aikoina.

Toiseksi kuri hahmottui tulevan työläisen kasvattamisen järjestyksenä. Tässä piilo-opetustutkimuksesta ammentavassa teoriassa aikaa lähestytään koulutusta ja kasvatusta kehystävänä yhteiskuntakurina. Teollistuneissa maissa koulutus on hiljaisesti hyväksytty kurin järjestämisen menettely. Tällä menettelyllä yhteiskunta ylläpitää paitsi vallitsevan työntekijä- ja ammattirakenteen, myös tähän kytkeytyvän sosiaalisen järjestyksen. Ammatilliseen koulutukseen osoitettu aika on pedagoginen valinta, joka välittyy tulevan työläisen kurikasvatukseen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkku Rannan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ”Ammattiin kasvattamisen aikakuri. Kokin perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimii dosentti Tarja Tolonen Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12556?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin