Rahametalleista uusia suuntia valaisuun

Väitös epäorgaanisen kemian alalta
Väittelijä:  FM Thuy Minh Dau
Aika ja paikka 12.12.2017 klo 12, F101, Futura, Joensuun kampus

Kullan, hopean ja kuparin kemiallisten ominaisuuksien tutkimus Itä-Suomen yliopistolla avaa ovia uusien valonlähteiden kehitykseen.

Niin kutsutut rahametallit, kulta, hopea ja kupari ovat rahallisen ja metallurgisten arvojensa lisäksi olleet kauan monien tutkimuksien aiheena kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi. Viime vuosina kiinnostus niiden ominaisuuksiin valonlähteinä on kasvanut, mahdollisia sovelluskohteita on löytynyt muun muassa lääketieteestä, biologiasta ja ledien valmistuksesta.

FM Thuy Minh Dau löysi väitöstutkimuksessaan Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella uusia tekniikoita, joita voidaan käyttää näiden metallien ja niiden johdannaisten optisten ominaisuuksien muokkaamiseen. Nämä löydöt avaavat tietä uusille kemiallisille yhdisteille, joita voidaan hienosäätää eri fotoniikan sovellusten tarpeisiin. Tutkimuksen yhteydessä luotiin uudentyyppinen, tehokkuudeltaan parempi OLED-valonlähde (orgaaninen valodiodi) demonstroimaan näiden arvometallien potentiaalia.

Tutkimus ja kokeet suoritettiin yhteistyönä Itä-Suomen yliopiston, National Taiwan Universityn, St. Petersburg State Universityn ja Aalto yliopiston tutkimusryhmien kanssa.

FM Thuy Minh Daun epäorgaanisen kemian alaan kuuluva väitöskirja Luminescent coinage metal complexes based on multidentate phosphine ligands tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Dr., Privatdozent Andreas Steffen, Institute of Inorganic Chemistry, Julius-Maximilians-University Würzburg, Saksa ja kustoksena professori Igor O. Koshevoy, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12566?encoding=UTF-8

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin