Polyetyleeni-imiinillä on tärkeä rooli kultananopartikkelien synteesissä ja katalyysissä

Väitös kemian alalta
Väittelijä:  FM Anish Philip
Aika ja paikka: 13.12. klo 12, F101, Futura, Joensuun kampus

Filosofian maisteri Anish Philipin väitöskirjatyö tarkastelee hyvin ajankohtaista tutkimusalaa: kultananopartikkelien synteesiä, käyttöä katalyysissä ja Raman-spektroskopiassa.  Väitöskirjatyön aihe liittyy nanokemiaan ja vihreään kemiaan. Kultahippujen kokoa pienentämällä nanokokoluokkaan, kultametalli saa uudenlaiset ominaisuudet, kuten se voi katalysoida orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja vahvistaa raman-signaaleja plasmonisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Philip tutki väitöskirjatyössään tärkeän kationisen polymeerin, polyetyleeni-imiinin, roolia kultananopartikkelien synteesissä nanopartikkelien stabiloijana ja nanopartikkelikoon säätäjänä. Tämä polymeeri oli tärkeä tekijä myös kultananopartikkelien sitomisessa erilaisten nanorakenteisten silikaatti-kantaja-aineiden pinnalle, koska polymeeri kultananopartikkelien pinnalla tuottaa partikkeleille positiivisen varauksen. Kultananopartikkelit voi täten helposti sitoa yksivaiheisessa prosessissa negatiivisesti varattujen alumiinisilikaattinanoputkien pinnalle käyttäen hyväksi sähköstaattisia vuorovaikutuksia.  Alumiinisilikaatti-nanoputket ovat luonnosta löytyvä halloysiitti-savimineraali, joka voi toimia alustana kultananopartikkeleilla sekä katalyysissä että Raman-spektroskopiassa.

Kultananopartikkelikatalyytin pinnalla olevan polyeteeni-imiinin havaittiin väitöskirjatutkimuksessa ohjaavan bentsyylialkoholin hapetusta aldehydituotteeksi, joka on tärkeä lähtöaine hajuvesien, lääkeaineiden, väriaineiden ja pestisidien valmistuksessa. Sama kultananopartikkelien halloysiitti-hybridimateriaali toimii myös herkkänä orgaanisten molekyylien värähtelysignaaleja vahvistavana näytealustana Raman-spektroskopiassa.

Filosofian maisteri Anish Philipin kemian alaan kuuluva väitöskirja, PEI-mediated synthesis of gold nanoparticles and their deposition on silicon oxide supports for SERS and catalysis applications tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.  Vastaväittäjänä toimii professori Timo Repo, Helsingin yliopisto ja kustoksena emeritaprofessori Tuula Pakkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12569?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin