Kivut tavallisia jo alakouluikäisillä – niitä lisäävät huono kunto ja liikkumattomuus

Väitös fysiologian ja hammaslääketieteen alalta

Väittelijä: EHL Anu Vierola

Väitösaika ja -paikka: perjantai 15.12.2017 klo 12, Medistudia MS302, Kuopion kampus

Purentaelimistön toimintahäiriöt ja niihin liittyvät kivut sekä muualla elimistössä esiintyvät kivut ovat yleisiä jo alakouluikäisillä lapsilla, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava erikoishammaslääkäri Anu Vierolan väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan joka toisella ekaluokkalaisella esiintyy kipuja viikoittain. Yleisimpiä kiputiloja ovat päänsärky ja alaraajakivut. Elämäntavoilla on merkitystä, sillä huonokuntoisilla ja vähän liikkuvilla kipuja oli enemmän.  Lisäksi huono unen laatu, pääaterioiden väliin jättäminen sekä unenaikainen hampaiden narskuttelu olivat yhteydessä useammin esiintyviin aamupäänsärkyihin. Tutkimus osoitti myös, että selkäkipua, päänsärkyä ja niskahartiaseudun kosketusarkuutta oli selvästi enemmän lapsilla, joilla esiintyi purentaelimistön toimintahäiriöitä.

Kipu on yleisin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisen syy. Kipu toimii varoitusmerkkinä elimistöön kohdistuvasta vammasta.  Kroonistuessaan kipu ei enää toimi fysiologisena varoitusmerkkinä tai suojana, vaan muuttuu sairaudeksi.  Lapsilla kipujen esiintyvyys vaihtelee eri tutkimusten mukaan 10 ja 83 prosentin välillä. Päänsärky sekä purentaelimistön toimintahäiriöstä (TMD) johtuvat kivut ovat yleisimpiä yksittäisiä kiputiloja pään alueella. Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. On hälyttävää, että jo pienillä lapsilla voi esiintyä kipuja samanaikaisesti useissa kehon osissa. Lapsuuden aikana elimistössä esiintyvät kivut voivat häiritä jokapäiväistä toimintaa. Kivut voivat myös kroonistua ja jatkua aikuisikään saakka. Jotta kipujen kroonistuminen saataisiin estettyä, niiden taustalla olevien riskitekijöiden tunnistaminen ja mahdollinen ennaltaehkäisy on tärkeää.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa osana biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus - tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 512 iältään 6–8-vuotiasta Kuopiossa vuosina 2007–2009 ensimmäisen luokan aloittanutta lasta, jotka olivat edustava otos ikäisestään väestöstä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää alakouluikäisillä lapsilla esiintyviä kipuja ja purentaelimistön toimintahäiriöitä sekä selvittää elintapatekijöiden, sosioekonomisen taustan ja psykologisen hyvinvoinnin yhteyttä niiden esiintyvyyteen. Eri kehon osissa esiintyvät kivut sekä elämäntavat, kuten liikkumattomuus ja liikunta, unenlaatu ja ruokailutavat sekä sosioekonominen tausta ja psykologinen hyvinvointi kartoitettiin kyselykaavakkeilla. Unen määrää mitattiin sydämen sykettä ja kehon liikkeitä rekisteröivällä laitteistolla. Muut kliiniset ja antropometriset mittaukset suoritti tutkimushoitaja tai lääkäri. Purentaelimistön toimintahäiriöt määritettiin hammaslääkärin tekemässä kliinisessä tutkimuksessa.

Aiemmin ei ole pystytty osoittamaan kunnon yhteyttä kipuihin alakouluikäisillä lapsilla. Tässä tutkimuksessa huono kunto oli yhteydessä runsaampiin kipuihin. Muihinkin elämäntapatekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä tutkimus osoitti, että liikkumattomuus, huono unenlaatu ja epäsäännöllinen ruokailurytmi olivat yhteydessä lisääntyneisiin kipuihin. Lisäksi selkäkipua, päänsärkyä ja niskahartiaseudun kosketusarkuutta oli selvästi enemmän lapsilla, joilla esiintyi purentaelimistön toimintahäiriöitä.

Tulokset auttavat paremmin tunnistamaan lapset, joilla on riski saada kipuja, ja puuttumaan kivun syihin mahdollisimman varhain kroonisten kiputilojen ehkäisemiseksi. Tutkimustulosten perusteella on myös suositeltavaa jo lapsilla sisällyttää hammaslääkärin tekemään tarkastukseen purentaelimistön toimintahäiriöiden tutkimus. Muitakin lasten kipuja tutkittaessa ja hoidettaessa tulisi kiinnittää huomiota myös purentaelimistön toimintaan.  

Erikoishammaslääkäri Anu Vierolan fysiologian ja hammaslääketieteen alan väitöskirja Prevalence and determinants of pain and temporomandibular disorders in 6-8 year-old children  (Kipujen ja purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintyvyys sekä niiden taustalla esiintyvät riskitekijät 6-8 vuotiailla lapsilla) tarkastetaan perjantaina 15.12.2017 klo 12 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa Medistudian auditoriossa MS302. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Kalso Helsingin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Matti Närhi Itä-Suomen yliopistosta.

Anu Vierola on kirjoittanut ylioppilaaksi Kemijärven lukiosta vuonna 1991. Hän valmistui hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1998 Kuopion yliopistosta ja on suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon vuonna 2012 Oulun yliopistossa. Vierola työskentelee yksityishammaslääkärinä Iisalmessa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12354?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin