Itsejärjestäytyvien lasimaisten plasmoninanorakenteiden valmistus sekä karakterisointi

Väitös fysiikan alalta
Väittelijä: MSc Semen Chervinskii
Aika ja paikka 8.12.2017 klo 12, AG100, Agora, Joensuun kampus

MSc Semen Chervinskii kehitti väitöskirjatyössään tekniikoita hopeananopartikkeleiden kasvatukseen lasisubstraatin pinnalle, sekä lasiin sisälle. Näillä pienillä hopeananopartikkeleilla on plasmoniominaisuuksia, ja ne pystyvät siten absorboimaan ja voimistamaan valon sähkömagneettista kenttää tietyillä aallonpituuksilla. Tämä avaa kiehtovia mahdollisuuksia sensoreissa. Kehitelty tekniikka perustuu itsejärjestäytyvyyteen ja mahdollistaa hopeananopartikkeleiden järjestelyn ennalta määrätyillä tavoilla lasin pinnalle.

Chervinskii tutki myös valmistettujen hopeananosaarekkeiden optisia sekä muotoihin liittyviä ominaisuuksia. Työssä havainnollistettiin, että tekniikka sopii erityisesti Raman-signaalin vahvistamiseen pohjautuvissa sensoreissa.

MSc Semen Chervinskiin fysiikan alan väitöskirja Fabrication and Characterization of Self-assembled Glassy Plasmonic Nanostructures tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Amin Abdolvand, School of Science and Engineering, University of Dundee, Dundee, UK ja kustoksena professori Yuri Svirko, Itä-Suomen yliopisto.

Semen Chervinskii on syntynyt vuonna 1989 Leningradissa, ja hänen kotikuntansa on Joensuu. Chervinskii on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2006, Lyceum "Physical-Technical High School", BSc in Technical Physics vuonna 2010, St. Petersburg State Polytechnic University ja MSc in Technique and Technology vuonna 2012, St. Petersburg Academic University. Hän on toiminut Junior Research Fellow vuodesta 2012, St. Petersburg State Polytechnic University, ja nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2013.

 

 Takaisin tämän vuoden artikkeleihin