Kansallis- ja kirkkopoliittiset toimet mukana Suomen ortodoksisen kirkon liturgisen elämän käytänteiden muotoutumisessa

Väitös teologian alalta

Väittelijä: TM Timo Hirvonen

Väitösaika ja -paikka: 20.12.2017 klo 12, sali AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Ennenpyhitettyjen lahjain liturgioita (EPL) toimitetaan ortodoksisessa kirkossa pääsiäistä edeltävän Suuren paaston arkipäivinä, jolloin tavallisten liturgioiden toimittaminen on kirkon sääntöjen mukaan kielletty. Teologian maisteri Timo Hirvosen väitöskirjatutkimus osoittaa, että suomenkielisten ennenpyhitettyjen lahjain liturgioiden juurtuminen suomenkielisiin seurakuntiin oli pitkällisen prosessin tulos.

Suomenkielisen ennenpyhitettyjen lahjain liturgian (EPL) määrällinen kehitys on, hengellisten pyrkimysten ohella, vahvasti sidoksissa Suomen ortodoksisen kirkon kasvuvaiheisiin ja niihin liittyviin kirkkopoliittisiin teemoihin. Suomen ortodoksisen kirkon irtautuminen Venäjän kirkon alaisuudesta, 1920-luvun kirkolliset itsenäisyyspyrkimykset sekä tähän ajanjaksoon sijoittuva ajanlaskukiista johtivat suomenkielisten EPL-palvelusten aloittamiseen.

Toinen suomenkielisen EPL:n kannalta merkittävä ajanjakso liittyy toisen maailmansodan jälkeiseen Suomen ortodoksisen kirkon jälleenrakennuskauteen ja seurakuntien uudelleenjärjestelyiden synnyttämään kieliriitaan sekä 1950-luvun kirkolliseen venäläisvastaisuuteen. EPL:t eivät kuuluneet suomalaiskansalliseen ortodoksiseen toimitusperinteeseen vaan ne toimitettiin pääasiallisesti slaavinkielisinä. Vuodesta 1957 alkaen kirkollishallitus rajoitti kirkkoslaavin käyttöä seurakuntien jumalanpalveluskielenä, ja kirkkoslaavia käyttäneet seurakunnat käytännössä pakotettiin toimittamaan EPL:t suomeksi.

1970-luvulla suomenkielisen EPL:n yleistymiseen vaikutti eukaristiakeskeinen liikehdintä, jota Suomen ortodoksisessa kirkossa on kutsuttu liturgiseksi uudistukseksi. Eukaristiakeskeisen liturgisen aatteen omaksunut nuori papisto korosti EPL:n ja suuren paaston välistä yhteyttä. Paastokilvoituksen ja ehtoollisen kohtauspisteessä oleva EPL profiloitui nopeasti erityisesti suomenkielisissä seurakunnissa eukaristiseksi palvelukseksi. Aiemmin tuntemattomaksi jääneen EPL:n määrät kasvoivat dramaattisesti. Suuren paaston omaleimaisuutta alleviivaava EPL muodostuikin seurakuntatasolla eukaristisen aktiivisuuden ja hengellisen kilvoituksen tunnukseksi. Ennen tuntemattomaksi jäänyt EPL irtautui kirkkopoliittisista pyörteistä ja tuli osaksi kirkon syvenevää eukaristista kokemusta.

TM Timo Hirvosen käytännöllisen teologian (ort.) alaan kuuluva väitöskirja Suomenkielinen ennenpyhitettyjen lahjain liturgia – kirkkopolitiikan pyörteistä liturgiseksi liikehdinnäksi tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa toimii dosentti Johan Bastubacka Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Serafim Seppälä.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12518?encoding=UTF-8Takaisin tämän vuoden artikkeleihin