Uusi tapa ruotsin kielen opiskeluun Joensuussa

Puhe pakkoruotsista saa kyytiä Itä-Suomen yliopistossa, kun kieli- ja viestintäopinnot yhdistetään osaksi oppiaineen omaa koulutusta.

Yliopiston kieli- ja viestintäopinnot ovat tärkeä osa tutkintojen yleisiä työelämävalmiuksia. Kun ne suoritetaan erillisinä, monet opiskelijat kokevat ne irrallisiksi muista opinnoista ja saattavat lykätä esimerkiksi ruotsin opintoja, jolloin jopa tutkinnon saaminen valmiiksi voi viivästyä. Kielikeskuksen ja teologian osaston pilottihanke osoittaa opiskelijoille, miten tärkeää laaja kielitaito on oman alan osaamisen kannalta.

Kun ruotsin kieli linkittyy opiskelijan oman tieteenalan sisällöllisiin teemoihin, opiskelijalle avautuu mahdollisuuksia oppiaineen sisällön parempaan hallintaan, tarkempaan tieteelliseen analyysiin, ymmärtävään kanssakäymiseen naapurimaan kollegojen kanssa sekä oman kulttuurin ja sen taustan syvempään ymmärtämiseen.

– Yhden vieraan kielen varaan rakentuva tiede ja tieteellinen ajattelu on ohutta ja jättää helposti olennaisuuksia ymmärtämättä. Ruotsin kieli on hieno rikkaus ja voimavara, johon opiskelijoilla on jo perusvalmius, kertovat ruotsin kielen lehtori Päivi Kammonen, systemaattisen teologian lehtori Esko Ryökäs ja eksegetiikan professori Lauri Thurén.

– Yliopisto ei pärjää ilman monikielisyyttä. Monet meistä käyttävät jatkuvasti useita kieliä tutkimustyössään ja opetusta valmistellessaan, joten uskomme, että tällaisesta työskentelytavasta on hyötyä myös opiskelijoille, Ryökäs lisää.

Teologian opiskelijoille suunnattu, tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso toteutetaan keväällä 2018 uudella tavalla. Pilotissa yliopistotutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso ja Nordisk teologi -luentosarja linkitetään yhteen. Luentosarjasta vastaavat Lauri Thurén ja Esko Ryökäs. Kielikeskuksen puolelta hankkeen toteutuksesta vastaa Päivi Kammonen, jonka vetämällä ruotsin kielen opintojaksolla opiskelijat opiskelevat ja kertaavat ruotsin kieltä ja keskeistä sanastoa, ja näin valmistautuvat ruotsinkieliseen luentosarjaan. Luentosarjan käynnistyttyä ja sen jälkeen ruotsin kielen opintojaksolla käydään läpi luentojen tematiikkaa ja ongelmallisia kohtia nimenomaan kielen näkökulmasta.

Teologian ja ruotsin kielen opintojen integrointihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa yliopistotutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot kytkeytyvät suoraan oman tieteenalan opintojaksoon. Sekä ruotsin kielen että teologian opinnot toteutetaan siis yhtä aikaa, ja molemmilla opintojaksoilla on sekä omia että yhteisiä osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä. Hankkeessa luodaan ruotsin ja teologian yhteinen työskentelytila verkko-oppimisalustalle, suunnitellaan opintojaksojen yhteiset sisällöt ja materiaalit, videoidaan teologian luennot ja jaetaan ne opiskelijoiden käyttöön, sekä suunnitellaan sähköinen lopputentti.

Lisätietoja:
Opintoasiainpäällikkö Lauri Tolkki, kielikeskus, lauri.tolkki(at)uef.fi
Yliopistonlehtori Esko Ryökäs, teologian osasto, läntinen teologia, esko.ryokas(at)uef.fiTakaisin tämän vuoden artikkeleihin