Ecotourism and History Politics of the Conservation Areas in the Finnish-Russian-Norwegian Border Region (GreenZoneProject)

The GreenZoneProject is a geo-historical research project focused on the historical sites and conservation areas between the Finnish-Russian-Norwegian border region, that is, the Fennoscandian Green Belt Region. The home of this three and half-year environmental history project (2017‒2020) is the University of Eastern Finland (Joensuu Campus), and it is funded by the Kone Foundation. The PI of the research is Professor Maria Lähteenmäki and the researchers are MA Oona Ilmolahti, MA Jani Karhu and MA Aleksander Osipov. Ilmolahti finished her dissertation 2017, Karhu is finishing his dissertation in 2018 and Osipov will do his thesis at the University of Eastern Finland during the project.

The project contains four sub-studies:

  1. Ilmolahti Oona, History Paths and Sites of Cultural Heritage in the Finnish-Russian-Norwegian Green Belt Region
  2. Karhu Jani, Challenges and Possibilities of Ecotourism in the Finnish Border Regions
  3. Osipov Aleksander, Ecotourism and history of the nature protected areas of the Republic of Karelia
  4. Lähteenmäki Maria, Epilogue of Petsamo: Remembering and reinterpreting the Finnish-Russian-Norwegian Border Region

Cross-border cooperation and interaction between the Finnish and the Soviet Union’s environmental ministries started in 1985, when the Arctic cooperation took its first steps. In 2011 the cross-border nature protection meetings activated again. The Fennoscandian Green Belt area is the northernmost part of the European Green Belt. It is a grassroots movement for nature conservation and sustainable development along the corridor of the former Iron Curtain. The Belt is an ecological network that runs from the Barents to the Black and Adriatic Seas. Near the Barents Sea and the former Finnish region of Petsamo locate the northernmost transnational (Finnish-Russian-Norwegian) area, the Pasvik-Inari Protected Region.

Publications

2020
Karhu Jani, Lähteenmäki Maria, Ilmolahti Oona, Osipov Aleksander, From threat to opportunity: sustainability and tourism in Koli National Park. Tourism Geographies (Taylor & Francis), 1–21. (Jufo2). https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1812112

Lähteenmäki Maria & Colpaert Alfred, Memory politics in transition: Nostalgia tours and gilded memories of Petsamo. Finnish Journal of Tourist Research 16:1/2020, 1–27. (Jufo1). https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/85341/49192

Karhu Jani, Esikaupungin synty: tilallinen uudelleenrakentaminen Joensuun esikaupunkialueella 1960-luvulta 2000-luvulle. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, no 225. Väitöskirja. Etäväitös 25.5.2020. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3386-7/index_en.html

 

2019
Lähteenmäki Maria, Oona Ilmolahti & Alfred Colpaert, Nature Represented: Environmental Dialogue in Finnish-Karelian Historical Museums. Museum International. Vol 71, Issue 3–4 2019, 88–105. (Jufo2). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13500775.2019.1706948

Osipov Alexander, Maria Lähteenmäki, Oona Ilmolahti & Jani Karhu, Kommodifikacija prirody: nacional'nyi park "Ladozhskie Shkhery" [The Commodification of Nature: a Case Study of the "Ladoga Skerries" National Park]  Mir Rossii 28/3 2019, 113–131. (Jufo2). https://mirros.hse.ru/article/view/9965

Karhu Jani, Kestävän luontomatkailun uhat ja mahdollisuudet Kolin ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa. Matkailututkimus 15/1 2019. Vihreä matkailu-teemanumero. (Jufo 1). https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/79625/43374

Ilmolahti Oona, Luonto historiakuvan loimilangaksi? Luonnonympäristölle annetut merkitykset pohjoiskarjalaisessa matkailussa. Matkailututkimus 15/1 2019. Vihreä matkailu -teemanumero. (Jufo1). https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/79671/43375

Osipov Aleksander, Ecotourism in Russian Karelia: Emergence, development, opportunities Matkailututkimus 15/1 2019. Vihreä matkailu -teemanumero. (Jufo1). https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/79700/43376

Osipov Aleksander, Sovremennye problemy istoriografii ekologicheskogo turizma [Contemporary Issues of Historiography of Ecotourism]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2/2019: 33–40. (Jufo1). http://uchzap.petrsu.ru/journal/content_list.php?id=2641

Outi Rantala & Maria Lähteenmäki, Matkailututkijat vihreillä alueilla. Esipuhe. Matkailututkimus 15/1 2019. https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/84309/43373

 

2018
Ilmolahti Oona, Maria Lähteenmäki, Jani Karhu & Alexander Osipov, Vihreä museo: paikallisuus, identiteetti ja ekomuseoliike. Elore 2/2018, vol 25, 1–20. (Jufo2). https://doi.org/10.30666/elore.77208

Ilmolahti Oona, Nostalgian syleilyssä. Luonto, piristeet ja perinteet poikkeusolojen kiinnekohtina. Teoksessa Anne Heimo & Tiina Lintunen (toim.): Sisällissodan jäljet. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere 2018. Ref. file:///C:/Users/mtlahtee/AppData/Local/Temp/Sis%C3%A4llissodan_j%C3%A4ljet_digi.pdf

Lähteenmäki Maria, Satunnaisesti venäläinen Viipuri. Kamppailu julkisuudesta toisena sortokautena. Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Toim. Ulla Piela, Hanna Snellman & Marko Lamberg. Helsinki 2018, 270–296. (Jufo1). https://kalevalaseura.fi/vuosikirjat/satunnaisesti-suomessa/

 

2017
Karhu Jani & Osipov Alexander, Tourism in the northern dimension. Arctic and North Journal, 2017. Ref. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2017.28.118

Maria Lähteenmäki: Jälkiä lumessa. Arktisen Suomen pitkä historia. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja. Helsinki 2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80041/VNK_J0817_Jalkia%20lumessa_net.pdf

Maria Lähteenmäki: Traces in the Snow. A Long History of the Arctic Finland. Prime Minister’s Office Finland. Helsinki 2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80043/VNK_J1217_Footprints%20in%20the%20snow_net.pdf

Ilmolahti Oona, Eheys ja ennakkoluulo: Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. Väitöskirja. Väitös 2.6.2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/184141

 

 

Nainen ja patsaat

Mies ja järvi

Mies Patikoimassa

Nainen ja kukka korvan takana