Other publications

  • Jalava, P. (2008) Kaupunki-ilman hiukkasten koostumuksella ja terveyshaittojen mekanismeilla yhteys, Hyvä Hengitys 5/2008 Lääkärisivut IV-V.
  • Markkanen, P. (2010) Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot: Toksikologisen menetelmän kehittämissuunnitelma. Ympäristö ja Terveys –lehti 7:10-11.
  • Martikainen, M. ja Roponen, M. (2016) Maatila-altistuminen muokkaa lasten immuunivastetta sääteleviä mekanismeja. Best Practice Keuhkosairaudet 12:22-23.
  • Salonen, RO., Hirvonen, MR., Jalava, PI., Pennanen, AS., Happo, MS., Norppa, H., Lindberg, H., Suhonen, S. (2007) Toksikologinen terveystutkimus. In: Tissari J, Salonen RO, Vesterinen R, Jokiniemi J. (toim.). Puun pienpolton päästöt, ilmanlaatu ja terveys. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen monistesarja 2/2007 pp. 118-139.
  • Salonen, RO., Hirvonen, MR., Jalava, P., Pennanen, A., Happo, M., Jokiniemi, J., Tissari, J., Hytönen, K., Turrek, T., Hillamo, R., Frey, A., Virkkula, A., Saarnio, K., Timonen, H., Tolonen-Kivimäki, O., Aurela, M., Aarnio, P., Kousa, A., Koskentalo, T., Norppa, H., Lindberg, H., Suhonen, S. (2007). Emissions, air quality and health in small-scale wood combustion (PUPO-terveys) – PUUT52. In: Alakangas E. (toim.). Puupolttoaineiden pientuotannon ja –käytön panostusalue, Vuosikatsaus 2007. Teknologiakatsaus 208/2007, TEKES. pp.183-194.
  • Salonen, RO., Hirvonen, MR., Happo, MS., Jalava, PI., Hälinen, AI., Pennanen, AS., Hillamo, R., Sillanpää, M., Frey, A., Makkonen, U., Saarnio, K., Saarikoski, S., Sandell, E., Koskentalo, T., van Grieken R. (2006). Seasonal variations in physico-chemical characteristics of urban air particulate matter – PAMCHAR-FINE. In: FINE- Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002-2005. Tekes. Teknologiaohjelmaraportti 9/2006, loppuraportti. pp. 211-220.
  • Tirkkonen, J. (2015). Kosteusvaurioituneen sisäympäristön terveysvaikututsten arviointi. Hengityskanava 3/2015. www.hengityskanava.fi.
  • Uski, O., Jalava, P., Happo M., Hirvonen, M-R. (2013). Hiukkaspäästöjen terveysvaikutukset. Nuohoojat.
  • Huttunen K, Korkalainen M. Microbial Secondary metabolites and knowledge on inhalation effects. In: Viegas C, Viegas S, Gomes A, Täubel M, Sabino R (eds), Exposure to Microbiological Agents in Indoor and Occupational Environments. p. 213-234. Springer International Publishing AG 2017. ISBN 978-3-319-61688-9
  • Huttunen K. Indoor air pollution. In: Capello F, Gaddi A (eds.), Clinical Handbook of Air Pollution-Related Diseases. p. 107-114. Springer International Publishing AG 2018. ISBN 978-3-319-62731-1