AMK-opiskelija työelämäläheisessä oppimisen ekosysteemissä

Marja Kopeli (Savonia-ammattikorkeakoulu)

torstai klo 14:45-18:00, Natura, N111

Tulevaisuuden korkeakoulu on avoin, verkostomaisesti toimiva työelämän osaamista dynaamisesti vahvistava kehittämisyhteisö. Symposiumissa esitellään Savonia-ammattikorkeakoulun pedagogisia ratkaisuja, jotka jo toteuttavat tätä visiota, sekä tuloksia tutkimuksista, jotka on tehty satelliittikoulutusmallilla toteutuneen suuhygienistikoulutuksen yhteydessä 2018 - 2019.

Symposium sisältää seuraavat esitykset: 1) työpaikkayhteistyössä toteutuva satelliittikoulutus (Marja Kopeli) 2) henkilökohtainen oppimisympäristö PLE (personal learning environment) ja puolivuosireflektiot minäpystyvyyden rakentamisessa (Aija Hietanen) 3) suuhygienistiopiskelijoiden reflektointitaidot korkeakouluopintojen alkuvaiheessa, tutkimustulokset (Netta Matikainen) 4) mentorointivalmennus ja siihen liittyvä osaamismerkki (Aija Hietanen) 5) työpaikkamentorien osaamisen kehittyminen valmennuksen aikana, tutkimustulokset (Kaarina Sirviö ja Marja-Anneli Hynynen).

Savonia-ammattikorkeakoulun ratkaisut rakentavat uudenlaista korkeakoulun seinätöntä toimintamallia, jossa digitaaliset älykkäät ratkaisut linkittyvät työelämäläheisyyteen, vuorovaikutukselliseen ohjaukseen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen.

Symposiumin abstraktit