KAARO-verkosto: Arviointiosaamisen monet käsitteet

KAARO- verkosto järjestää syksyn 2019 Kasvatustieteen päivien yhteydessä Arviointiosaamisen monet käsitteet- esiseminaarin. Tavoitteena on opetustoimessa ja kasvatusalalla käytettävien arvioinnin käsitteiden selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen sekä käytettävyyden ja ymmärrettävyyden parantaminen.

Lisätietoja verkoston kotisivulta.