Kokemuksen tutkimus

Ari Sivenius UEF

torstai klo 16.30-19.00 Metria, M105

Symposiumin keskiössä on kokemuksen ja tieteellisen tiedon suhde, erityisesti kysymys kokemuksen tieteellisen tutkimisen keinoista. Suurin paradoksi on se, että kokemus on subjektiivista, kun taas tieteen pitäisi olla objektiivista, vaikka se itse (matematiikkaa lukuun ottamatta) perustuu kokemukseen. Symposiumin etukäteen pyydetyt puheenvuorot, joiden yhdistävänä liimana on siis kokemuksen, kokemuksellisuuden ja tieteen kolmiodraama, on tarkoitus julkaista myöhemmin vireillä olevassa teoksessa. 

Ari Sivenius (Itä-Suomen yliopisto): Virittäytyminen teemaan: kuuntele, kysy, keskustele

Juha Himanka (Lapin yliopisto): Objektiivista todellisuutta ei ole 

Seppo Sajama (Itä-Suomen yliopisto): Empiristinen kokemuksen käsite 

Ari Sivenius (Itä-Suomen yliopisto): Askel intersubjektiivisuuteen kokemuksen tutkimuksessa