Korkeakoulutuksen ja työelämän uudet ihanteet: eriävät asemat ja identiteetit

Maija Korhonen ja Päivi Siivonen UEF

torstai klo 16:30-18:15 Natura, N101

Symposiumissa tarkastellaan yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja niistä alemmilla ja ylemmillä tutkinnoilla valmistuneiden koulutus- ja työelämäpolkuja ja näiden kytkentää koulutuspolitiikkaan.

Analysoimme dokumentti-, rekisteri- ja haastatteluaineistoja ja kysymme: Millaisia yrittäjyyden ja työllistettävyyden ihanteita suomalainen ja brittiläinen koulutuspolitiikka luo ja ylläpitää dokumenttiaineistossa? Miltä eri aloilta valmistuneiden korkeasti koulutettujen sijoittuminen työelämään näyttää rekisteriaineiston valossa? Millaisia identiteettejä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat rakentavat haastatteluissa? Miten opiskelijat navigoivat koulutuksen ja työelämän välillä? Millaisena siirtymä korkeakoulutuksesta työelämään näyttäytyy?

Tarkastelemme näitä kysymyksiä suhteessa erilaisiin sosiaalisiin asemiin kuten alue, sukupuoli, luokka, ikä. Symposiumin esitykset liittyvät Suomen Akatemian rahoittamiin Itä-Suomen ja Turun yliopiston hankkeisiin: Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina (2016-2020) ja Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (2018-2022).

Abstraktit (pdf)