Opettajankoulutusfoorumi - toimintamalleja ja menetelmiä opettajankoulutukseen

Sessio 1: klo 12.45-14.15 (N114), paperiesitykset

1. Opettajien osaaminen ja ammatillinen toimijuus

 • Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja Jan Varpanen, Tampereen yliopisto: "Esi- ja alkuopetuksen opettajien ja opiskelijoiden yhteinen koulutus ja ammatillinen toimijuus"
 • Päivi Virtanen, Helsingin yliopisto: "'Opettaminen on se työ, mihin on koulutuksen saanut, mutta ne muut sosiaalityöntekijätyyppiset tehtävät on rankkoja ja sitä on aika paljon viikkotyöstäkin.'"
 • Kristiina Mikkonen ja Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto: "Terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan opettajien osaaminen ja sen kehittäminen"

2. Opettajankoulutuksen valintojen, pedagogisten opintojen, mentoroinnin ja ohjauksen kehittäminen

 • Anni Holmström, Sanna Hangelin ja Anu Warinowski, Turun yliopisto: "Opettajankoulutuksen uudistuva soveltuvuuskoe hakijoiden ja arvioitsijoiden kokemana"
 • Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto: "Opettajan pedagogisia opintoja kehittämässä oppimisen muuttuvissa maisemissa"
 • Päivi Kupila ja Katja Sirviö, Tampereen yliopisto: "Johtajana varhaiskasvatuksessa - mentorointi mahdollisuutena ammatilliseen kehittymiseen"
 • Hanna Nuutinen, Heli Pesonen ja Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto: "Muutosten tuomat paineet lukiolaisten ohjauksessa"

Sessio 2, klo 14.45-16.15 (N114), paperi- ja posteriesitykset

3. Opettajankouluttajien ammatillisen identiteetin kehittyminen

 • Reijo Byman, Riitta Jyrhämä, Heikki Kynäslahti, Katriina Maaranen, Katariina Stenberg ja Sara Sintonen, Helsingin yliopisto: "Opettajankouluttajien käsityksiä omasta ammatillisesta kehittymisestään"
 • Iina Männikkö ja Auli Toom, Helsingin yliopisto: "Kehittämishankkeet opettajankouluttajan ammatillisen kehittymisen edistäjinä"
 • Sirke Pekkilä, Taideyliopisto ja Anu Raudasoja, HAMK: "Taidealan yliopisto-opettajan ammatillisen identiteetin ulottuvuuksia"

Posterikävelyn ohjelma

1. Outi Kyrö-Ämmälä ja Karita Arminen, Lapin yliopisto: "Inklusiivisen opettajan osaamisen edistäminen luokanopettajakoulutuksessa"

2. Anni Miettunen, Opetushallitus: "Hyvinvointia pedarepusta - opetushenkilöstön jatkuvan oppimisen hankeidea"

3. Marja Tamm, Helsingin yliopisto: "Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO tutkii ja kehittää arviointiosaamista"

4. Matti Pennanen, Ilona Markkanen ja Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopisto: "Kokemuksia vertaisryhmämentoroinnin soveltamisesta"

5. Janne Elo, Åbo Akademi: "Koulutusohjelmajohtaminen osana opettajankoulutusta"

6. Mari-Pauliina Vainikainen, Ninja Hienonen, Milja Saarnio, Päivi Nilivaara, Sanna Oinas, Laura Nyman, Cristiana Mergianian, Kateryna Zabolotna, Leena Rättyä, Kristóf Fenyvesi, Tiina Mäkelä, Helena Thuneberg ja Hannu Salmi, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto: "Laaja-alaisten taitojen opettaminen ja arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä"

7. Elisa Hyvärinen, Itä-Suomen yliopisto: "Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa"

8. Minna Ranta, Eija Sevón, Marleena Mustola, Paula Hautala ja Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto: "OIVA -  Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa"

9. Cornér, T., Rivinen, S., Rasi, P., Kynäslahti, H., Vuojärvi, H., ja Purtilo-Nieminen, S.,
Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto: "Opettajankoulutusta kehittämässä: tutkimusperustainen ikäihmisten mediakasvatuksen opintokokonaisuus"

10. Anne-Mari Kinnunen, Jyväskylän yliopisto: "Tukivastemallin kehittäminen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja kentän koulujen yhteistyönä"

11. Hannakaarina Sarvela, Kaisa Keränen ja Marika Matengu, Oulun yliopisto: "Verkostoista laatua opetusharjoitteluun: Varhaiskasvatuksen harjoittelupäivä-kotitoiminnan kehittäminen Pohjois-Suomessa"

12. Mika Mononen, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tulliportin normaalikoulu: "MUUTTUVAT TILAT - MUUTTUVA PEDAGOGIIKKA: Ohjattu harjoittelu avoimessa oppimistilassa"

Sessio 3, klo 16.30-18.00 (N114), paperiesitykset

4. Johtamisosaamisen vahvistaminen ja opettajankouluttajan ammatillinen kehittyminen muutosvoimana

 • Lauri Lantela, Lapin yliopisto: "Rehtorin työn haasteet ja ammatillisen kehittymisen tukeminen kyselyaineiston ja haastatteluiden valossa"
 • Sanni Pöysä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen ja Sami Lehesvuori, Jyväskylän yliopisto: "Vuorovaikutus opetuksen ja arvioinnin perustana (VOPA) mallin hyödyntäminen opettajuuden kehittymisen välineenä"
 • Auli Toom, Iina Männikkö ja Jukka Husu, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto: "Opettajakouluttajat tutkivan otteen ja muutoksen edistäjinä suomalaisessa opettajankoulutuksessa"

5. Osaavaksi opettajaksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

 • Kaisa-Leena Ahlroth ja Hanne Mäki-Hakola, TAMK: "Oppilaitosten verkostoyhteistyö ammatillisen opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämisessä"
 • Anu Raudasoja ja Pirjo Kaitala, HAMK: "Ammatillisen opettajan muuttuneet osaamisvaatimukset"
 • Seija Eskola ja Ritva Ylitervo, JAMK: "Kehittämishankkeessa ammatillisen opettajan osaamistarpeiden selvityksestä opettajan uuden roolin tuotteistaminen"

Sessio 4, klo 11.15-12.30 (N114), paperiesitykset

6. Uusia malleja opetuksen digitalisaation edistämiseen

 • Heikki Kontturi, Viivi Seppänen, Mari Manu, Marika Peltonen, Mikko Vesisenaho, Satu Frangou, Janne Väätäjä, Arto Kortelainen, Thang Nguyen, Jari Kukkonen ja Silja Penttinen; Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto: "Eri opettajaryhmät yhdessä kehittämässä ja kehittymässä – OpenDigi"
 • Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto: "Virtuaalisen luokkaopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia lukiokursseilla"
 • Anna Parpala, Liisa Postareff, Anni Laine, Milla Räisänen ja Julius Ylänne, Helsingin yliopisto: "HowUTeach -opettajien itsearviointityökalu opetuksen tueksi"

7. Vuorovaikutus- ja ohjausosaamista ja yhteistyötä vahvistamassa opettajankoulutuksessa

 • Vili Kaukonen, Anne Martin, Mirja Tarnanen, Teppo Toikka ja Emma Kostiainen, Jyväskylän yliopisto: "Koulu oppivaksi yhteisöksi opettajankoulutuksen ja koulujen yhteistyöllä"
 • Orvokki Joki-Pesola, Ulla Nuutinen ja Virva-Liisa Pekkarinen, HAMK ja JAMK: "Opettajankouluttaja vuorovaikutusosaamistaan kehittämässä"
 • Marja-Riitta Kotilainen ja Minna Körkkö, Lapin yliopisto: "Opettajan kehittymissuunnitelmaprosessi lappilaisissa kouluissa"