Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten?

Kirjoittajakutsu Kasvatustieteen päivien 2019 artikkelikokoelmaan

HUOM. Lukukauden loppumiseen liittyvien kiireiden vuoksi abstraktien jättämisaikaa on pidennetty 6.1.2020 klo 23.55 saakka. Lämmin kiitos jo saapuneista oppimisen maisemien muuntumiseen pureutuvista abstrakteista.

Kasvatustieteen päivien 2019 teemasta Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten? julkaistaan korkeatasoisista artikkeleista koostuva kokoomateos, johon kirjoittajat valitaan erillisen haun kautta. Julkaisun tavoitteena on ajankohtaisesti, tulevaisuuteen luotsaavasti ja kriittisesti tarkastella oppimisen maisemien ja oppimista säätelevien ympäristöjen tilaa ja muutosta. Artikkeleiden toivotaan avaavan ajassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia sekä merkitysten uudelleen muodostumista kasvatuksen ja koulutuksen eri teemoille ja ilmiöille. 

Kokoelma julkaistaan Kasvatustieteellisen seuran julkaisusarjassa (Jufo1). Julkaisukieli on suomi.

Kirjoittajakutsu on kaksivaiheinen: 

  1. Kokoelmateokseen tarjottavista artikkeleista lähetetään laajennettu abstrakti 12.12.2019 mennessä viimeistään 6.1.2020 klo 23.55 elomakkeella. Abstraktissa kuvataan tutkimustehtävä, artikkelin viitekehys, menetelmät ja tulokset lyhyesti. Abstraktin pituus on 400 sanaa.
  2. Abstraktien perusteella toimituskunta valitsee 15-18 artikkelia seuraavaan vaiheeseen. Valituille kirjoittajille lähetetään ohjeet artikkelien käsikirjoitusten laatimiseksi 15.1.2020. Valmiit käsikirjoitukset lähetetään kirjan toimittajille viimeistään 1.3.2020 mennessä, jonka jälkeen ne lähtevät kirjasarjan toimituskunnan kautta vertaisarviointiin. Arvioinnin perustella julkaisuun valitaan 12 artikkelia.   

Kirja pyritään julkaisemaan Kasvatustieteen päivillä 2020 Helsingissä!

 

Kirjan toimittajat:

Sini Kontkanen

Satu Piispa-Hakala

Sari Havu-Nuutinen