CASTLE TO CASTLE (21.4.2011 - 20.4.2014)

HANKKEEN TAUSTA

Kaakkois-Suomen ja Leningradin alueella sijaitsee ainutlaatuinen linna- ja linnoitusverkosto, joka liittyy kiinteästi Suomen ja Venäjän historiaan. Vuosisatojen kuluessa nämä linnat ja linnoitukset ovat ehtineet vaihtaa omistajaansa moneen kertaan ja sotilaallisen merkityksensä ne ovat menettäneet jo kauan sitten. Nykyään nämä sodan muistomerkit nähdään yhteisen historiamme symboleina, ja niistä on tullut suomalais-venäläisen yhteistyön ja yhteisen kulttuuriperinnön vaalinnan kohteita.

TAVOITTEET

Castle to Castle oli kulttuurimatkailun ja linna-yhteistyön kehittämishanke. Se tähtäsi Kaakkois-Suomen ja Leningradin alueen linnojen ja linnoitusten matkailulliseen tuotteistamiseen ja paikalliseen, alueelliseen ja rajanylittävään verkostoitumiseen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueen matkailullista vetovoimaa ja kansainvälistä kilpailukykyä, edistää työllisyyttä ja tukea yhteisen kulttuuriperinnön ja alueellisen identiteetin säilyttämistä. Pitkällä tähtäimellä linnaverkosto tavoittelee  myös ulkomaista näkyvyyttä.

HANKEKUMPPANIT

LINNAT JA LINNOITUKSET

Castle to Castle –verkostoon kuuluu myös muita alueen linnoja ja linnoituksia.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Hankkeen kohderyhmän muodostivat yrittäjät, kulttuuri- ja matkailualan toimijat, linnojen ja linnoitusten henkilöstö, museoasiantuntijat, kulttuuri- ja matkailutoiminnoista vastaavat viranomaiset ja linnojen ja linnoitusten historiasta kiinnostuneet harrastajat.

HANKKEEN TOIMINTA JA TULOKSET

Linnojen ja linnoitusten ympärille syntyi uusia yrittäjien, luovien alojen, käsityöläisten ja museoiden verkostoja. Verkoston osaamista yhdisti valmennusohjelma, joka järjestettiin sekä Suomessa että Venäjällä. Ohjelmassa perehdyttiin historian elävöittämiseen ja tuotteistamiseen ja rakennettiin uusia Linna-tuotteita ja -palveluita. Hankkeessa tuotettiin myös aineistoa, jotka tukee linnaverkostoa ja  uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä hankkeen päätyttyäkin. Näitä ovat  linnaverkoston markkinointisuunnitelma ja tuotteistamisopas sekä Linnapäivämalli, joka antaa raamit vuosittaisen, linnaa ja linnaverkostoa tunnetuksi tekevän yleisötapahtuman järjestämiseen kaikissa verkoston linnoituksissa. Linnaverkostolle tuotettiin myös yhteistä visuaalista materiaalia, mm. kaksi erilaista julistetta.

Linnaverkoston käyttöön rakennettiin myös verkkopalvelu fortforum.org, joka sisältää yleisöä, yrittäjiä ja museoasiantuntijoita palvelevat kokonaisuudet. Markkinointisuunnitelma, tuotteistamisopas ja Linnapäivämalli ovat saatavilla verkkopalvelussa linnaverkoston rekisteröityneille käyttäjille.

Hankkeessa tuotettiin Linnasta linnaan –näyttely, joka esittelee Castle to Castle -verkostoon kuuluvat linnat ja linnoitukset Suomessa ja Venäjällä.

Hanke tuotti myös opaskirjan matkailijoille ja linnoista kertovan tarinakirjan: Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän linnat ja linnoitukset (suomi-ruotsi, venäjä-englanti) ja Tarinoita Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän linnoista (suomi-ruotsi, venäjä-englanti).

Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin kuului infopisteiden järjestäminen ja varustaminen venäläisiin linnoihin ja linnoituksiin.

HANKKEEN KESTO JA RAHOITUS

Hanke alkoi 21.4.2011 ja päättyi 20.4.2014. Hanke rahoitettiin South-East Finland – Russia ENPI CBC Programme 2007 – 2013 –ohjelmasta. Hanketta rahoittivat projektipartnereiden lisäksi myös Savonlinnan, Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy.

LISÄTIETOJA

Antti Honkanen
johtaja, professori
antti.honkanen (at) uef.fi

Irina Lukkarinen
projektipäällikkö
irina.lukkarinen (at) uef.fi