Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka
Kehitämme matkailutoimijoiden valmiuksia palvelujen tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä rakennamme yhteistyöverkostoja.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka –hanke on alkanut 1.1.2019 ja toiminta-aikaa on vuoden 2020 loppuun saakka. Mukana on reilu 20 yritystä eri puolelta Etelä-Savoa: ravitsemis- ja/tai majoituspalveluja tuottavia yrityksiä, tapahtumatuotantoon keskittynyt yritys ja museoita ja kulttuuripalvelujen tuottajia – käytännössä mökinvuokraajista kansallisesti arvostettuun kartanoravintolaan ja helikopterilentoja tarjoavaan yritykseen.

LISÄÄ OSAAMISTA JA YHTEISTYÖVERKOSTOJA

Järjestämme yrityksille ja organisaatioille osaamisen kehittämisen toimenpiteitä mm. täsmäkoulutuksia, kurssituksia, työpajoja ja verkkovälitteisiä tietoiskuja. Toimenpiteiden sisällöt määräytyvät mukana olevien yritysten ja organisaatioiden tarpeista ja niitä ovat mm. elämyksellisten matkailu- ja ravitsemispalvelujen tuotteistaminen niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille, viestintä, verkostot ja yhteistyön rakentaminen sekä digitaalinen markkinointi ja myynti.
Matkailun kehittäminen vastuullisesti on läpileikkaavana teemana, jolloin painotetaan sitä, ettei kehitystyössä nakerreta niitä luontoarvoja ja sosiokulttuurisia vetovoimatekijöitä, joiden vuoksi matkailijat jatkossakin Etelä-Savoon tulevat.

Hankkeessa selvitetään miten jatkossa varmistetaan matkailualan toimijoiden (opiskelijat, yrittäjät, kehittäjät) osaamistarpeisiin vastaaminen koulutuksessa.
Matkailupalveluoivallus- innovaatiokilpailun avulla nostamme esille uudenlaisia matkailupalveluihin liittyviä ideoita ja tuomme Etelä-Savoa esille matkailualueena.

IDEOITA, MALLEJA JA MARKKINOITA MAAILMALTA

Hankkeessa järjestetään kotimaisia ja ulkomaisia opintomatkoja. Jaamme aktiivisesti kokemuksia jo olemassa olevista, elämyksellisistä matkailupalvelutuotteista, joihin järjestämme käyntejä tuotteiden testaamiseksi. Järjestämme tutustumismatkoja myös ulkomaille erityisesti korkeatasoisia elämyspalveluja tarjoaviin kansainvälisiin kohteisiin, jotka ovat hyviä esimerkkejä viestinnän, tuotteistamisen tai verkostojen näkökulmasta.

Kehitämme matkailualan yrittäjien, työntekijöiden, kouluttajien ja sitä kautta myös opiskelijoiden valmiuksia elämyspalveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Lisäksi pyrimme lisäämään alueen toimijoiden valmiuksia ja osaamista kansainvälisesti houkuttelevien matkailupalvelujen kehittämisessä ja luomaan toimivia yhteistyöverkostoja.
Johtoajatuksena on matkailualan yritystoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittäminen, joilla haetaan pitkällä aikavälillä alueen suoran ja välillisen matkailutulon kasvua.

TIETO KÄYTÄNTÖÖN

Mallinnamme, kuinka yrittäjille voidaan tarjota entistä tehokkaammin ja täsmällisemmin olemassa olevaa tietoa matkailualan liiketoiminnan tehostamiseksi. Pilotoimme uudenlaisia, joustavia toimintatapoja, jotta matkailualan koulutustarpeisiin pystytään vastaamaan entistä ketterämmin myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen kesto: 1.1.2019-31.12.2020

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto, Itä-Suomen yliopisto

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Lisätietoja: Projektipäällikkö Teija Skyttä, XAMK, teija.skytta(at)xamk.fi

TKI-asiantuntija Kaisa Voutila, XAMK, kaisa.voutila(at)xamk.fi

Lehtori Eeva Koivula, XAMK, eeva.koivula(at)xamk.fi 

Asiantuntija/projektipäällikkö Jenni Mikkonen, UEF, jenni.mikkonen(at)uef.fi

Opettaja Niina Liukkonen, ESEDU, niina.liukkonen(at)esedu.fi

Opettaja Timo Leso, ESEDU, timo.leso(at)esedu.fi 

Hankkeen kotisivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/etelasavolaisen-matkailun-osaamisloikka/