FINRELAX® - SUOMALAINEN MAASEUTU HYVINVOINTIMATKAILUN SISÄLTÖNÄ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

  • Toteutusaika 1.12.2013 - 30.10.2014

TAUSTAA

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (TEM 2006) mukaan Suomen matkailutuotteiden tulee pohjautua suomalaisen kulttuurin sekä luonnon erityispiirteisiin ja vetovoimatekijöihin kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointimatkailu on määritelty strategiassa yhdeksi kehitettäväksi tuoteteemaksi. Kansallisen koordinoidun kehittämisen varmistamiseksi on Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) toimesta luotu hyvinvointimatkailulle valtakunnallinen kehittämisstrategia Suomalaisen hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisillä markkinoilla 2009–2013 (MEK 2009). Strategiassa suomalaisen hyvinvointimatkailun perustarjonta on määritelty Finrelax® -tuotemerkin alle.

Finrelax® on Matkailun edistämiskeskuksen rekisteröimä kansainvälisille markkinoille suunnattu suomalaisen hyvinvointimatkailun tuotemerkki, jonka sisällöissä painottuvat Suomen vahvuudet erityisesti luonnonresurssien hyödyntämisen näkökulmasta. Tuotemerkki korostaa suomalaisen hyvinvointiloman painopisteitä, joita ovat muun muassa, erilaisten kohteiden tarjoamat luontoon pohjaavat aktiviteetit, luonnon tarkkailu, rauhoittuminen ja hiljaisuus sekä näiden vastapainona kulttuuritarjonta ja monipuoliset palvelut. Koska tuotemerkki painottaa luontoyhteyttä sen alla olevat tuotteet ja palvelut soveltuvat hyvin maaseutumaisille alueille.

Jotta kansainvälisille markkinoille tähdätyt tuotteet ja palvelut olisivat riittävän laadukkaita ja kilpailukykyisiä, Matkailun edistämiskeskus on määritellyt yhteismarkkinointiin mukaan pääseville teemakohtaiset tuotesuositukset ja vientikelpoisuuskriteerit.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on selvittää suomalaisen maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvointimatkailun sisällöntuotannossa ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristönä. Toisin sanoen, miten suomalainen maaseutu ja sen olemassa oleva ja potentiaalinen matkailutarjonta soveltuvat Matkailun edistämiskeskuksen määrittelemän Finrelax®-tuotemerkin sisältö- ja laatuvaatimuksiin. Toimintaympäristöanalyysin avulla kartoitetaan suomalaisen maaseudun potentiaalia erityisesti kansainvälisen kysynnän kasvattamiseksi.

TOIMENPITEET JA TOTEUTUS

  • Vaihe 1 - Finrelax®-sisältöelementtien ja -laatusuositusten määrittäminen yrityshaastattelujen/-kyselyjen ja matkanjärjestäjähaastattelujen/-kyselyjen pohjalta.
  • Vaihe 2 - Myytävien tuotteiden myyntiargumenttien (USP) kehittäminen ja ydinviestinnän parantaminen suomalaisen hyvinvointimatkailuprofiilin kohottamiseksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen kanssa.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy vaihekohtaisten väliraporttien lisäksi loppuraportti. Ensimmäisessä raportissa raportoidaan yrityskyselyiden-/haastattelujen tulokset sekä luodaan pohja temaattisille haastatteluille. Toinen raportti kokoaa yhteen teemahaastattelujen ja matkanjärjestäjäkyselyjen tulokset. Raportissa listataan myös seuraavalle ohjelmakaudelle kehitettävät toimenpiteet, joiden avulla hyvinvointimatkailun tuotteita saadaan osaksi yritysten tarjontaa. Lopuksi tuotetaan hankkeen loppuraportti edellä mainittujen selvitysten pohjalta sekä määritellään Finrelax®-tuoteperheen sisältöelementit, laatusuositukset ja ydinviestinnän myyntiargumentit.

RAHOITUS

EAKR - Etelä-Savon maakuntaliitto, Matkailun edistämiskeskus

HENKILÖSTÖ

Anja Tuohino, kehittämispäällikkö
050 554 0659
anja.tuohino (at) uef.fi

Henna Konu, tutkija
050 343 7087
henna.konu (at) uef.fi

Matkailun edistämiskeskuksen yhteyshenkilö Liisa Renfors, tuoteasiantuntija
029 50 58226
liisa.renfors (at) visitfinland.com