KOHTI VASTUULLISTA MATKAILUA

Kohti vastuullista matkailua -hankkeen tarkoituksena on edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa ja kehittää vastuullisuusviestintää niin, että siitä saadaan alueelle kilpailuetua. Hanke myös edistää matkailuyrittäjien ja matkailun sidosryhmien verkostoitumista kansainvälisten vastuullisen matkailun toimijoiden kanssa.

VASTUULLISUUTTA ARVIOITAVA JA KEHITETTÄVÄ

Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosio-kulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Jotta voitaisiin minimoida kielteiset vaikutukset ja maksimoida hyödyt, tarvitaan vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ja yhteisesti sovittuja linjauksia vastuullisuuden edistämisestä.

Ilmastonmuutos on tämänhetkisistä maapallon ympäristöriskeistä suurin ja aiheuttaa jo nyt myös taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ongelmia. Kansainvälisen matkailun nopean kasvun myötä matkailun hiilijalanjälki on kasvamassa. Myös matkailussa on kannettava vastuuta ilmastonmuutoksesta alueellista näkökulmaa laajemmin.

VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA

Vastuullisuuden painoarvon asiakkaiden ostopäätöksissä ennakoidaan kasvavan. Yritykset saavat vastuullisuudesta kilpailuetua parhaiten, kun vastuullisuudesta osataan viestiä asiakaskeskeisesti. Mitä enemmän vastuullisuus näkyy, sitä enemmät matkailijat myös kiinnittävät siihen huomiota. Tiedon lisäksi matkailijalle on tarjottava mahdollisuus sitoutua vastuullisuuteen tunnetasolla, elämyksen kautta.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI VASTUULLISTA MATKAILUA

Päätökset vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämisestä tehdään yrityksissä ja alueiden matkailuorganisaatioissa. Hanke tuo matkailun vastuullisuustyöhön askelmerkkejä ja lisäresursseja. Hankkeessa määritellään Etelä-Savon vastuullisen matkailun indikaattorit/kriteerit ja suositukset matkailun sertifikaateista sekä laaditaan suunnitelma niiden jalkauttamiseksi. Matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi lasketaan Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki ja tuotetaan ehdotus sen seurantajärjestelmäksi.

Hankkeessa tutkitaan, testataan ja kehitetään matkailuyritysten ja alueellisten matkailuportaalien vastuullisuuteen liittyvän digitaalisen markkinointiviestinnän sisältöjä. Lisäksi selvitetään ja tehdään ehdotuksia vastuullisuuden esille tuomisesta erilaisissa jakelukanavissa ja mediassa.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset toimivat hankkeessa testiympäristöinä. Niissä lasketaan yritys- ja tuotekohtaista hiilijalanjälkeä ja testataan ja kehitetään vastuullisuusviestintää. Niiden avulla arvioidaan myös vastuullisuuden alueellisia linjauksia yritysnäkökulmasta. Tiivistä yhteistyötä tehdään muidenkin matkailuyritysten sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan kanssa. Näin hanke kyteytyy myös ja VisitSaimaa-yhteistyöhön ja Saimaa-brändin kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteita viedään eteenpäin osallistumalla matkailun kehittämistyöhön erilaisilla foorumeilla ja järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia. Työpajoissa työstetään yhteisiä linjauksia ja syksyllä 2018 järjestetään vastuullisen matkailun seminaari.

Verkostoitumista kansainvälisten vastuullisten toimijoiden kanssa edistetään muun muassa matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen kautta sekä järjestämällä kaikille kiinnostuneille sidosryhmille avoin benchmarkkausmatka syksyllä 2017 ja 2018.

Hankkeen kesto: 1.1.2017-31.5.2019

Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto

LISÄTIETOJA

Eeva Koivula, lehtori, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 040 772 3365, eeva.koivula(at)xamk.fi

Katja Pasanen, asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto (vastuullisuusviestintä)

p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi

Hanna-Maija Väisänen, asiantuntija, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto (vastuullisuusviestintä)

p. 044 300 1216, hanna-maija.vaisanen(at)helsinki.fi

Lue lisää hankkeesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kohti-vastuullista-matkailua/