Asiallinen RapuKamu

LIFE+ RapuKamu - CrayMate

LIFE+ RapuKamu (LIFE12 INF/FI/233) oli EU -rahoitteinen tiedotus- ja valistushanke, jonka 3-vuotista (vv. 2013-6) työrupeamaa on rahoitettu 420 00 eurolla. Hankkeessa oli kahdeksan osatoteuttajaa ja hankkeen koordinaattorina oli Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena oli suomalaisten herättäminen huomaamaan jokirapukantojen suojelun ja hoidon merkitys ja sen onnistumiseen tarvittavat keinot ja taidot. Hankkeen aikana toteutettiin monipuolinen ja kattava tiedotuskampanja TVssä, radiossa, sanomalehdissä, netissä ja muin kuviteltavissa olevin keinoin. Hankkeen aikana lähestyttiin myös suomalaisia erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Hankkeen ydinviestinä oli jokirapukantojen merkitys suomalaiselle vesiluonnolle, rapuruton aiheuttama välitön uhka jokirapukannoille sekä vieraslajien, erityisesti täpläravun ja sen mukana leviävän rapuruton, lopullisen kohtalokas merkitys jokiravulle.

Hankkeen päämääränä oli turvata tuleville sukupolville mahdollisuus keskustella jokiravusta todellisena luonnonvarana eikä isovanhempien mielikuviin perustuvana, entisaikojen kummallisuutena. Ei sitten tarvitse muistella sitä mikä oli vaan puhua siitä mikä on.

'Mummi, mikä oli jokirapu', ei ole vaihtoehto, vaan 'Mummi, millon mennään ravustamaan', on ainoa mahdollinen jälkikasvun kysymyksen muoto. Ehkä osin myös tämän hankkeen ansiosta.