Miten tauti etenee

Rapurutto leviää vesistössä pieninä itiöinä, jotka ovat kooltaan noin 10 um. Niillä on siimat uimista varten, tosin veden liikkeet yleensä voittavat itiöiden uimakyvyn. Ne kuitenkin suuntaavat parhaansa mukaan rapuja kohti, oletuksen mukaan hajun perusteella, mikäli voivat veden virtaukselta suunnistaa ja jaksavat uida. Yleensä suunnistus onnistuu vain ravun lähellä.

Infektion aluksi itiö kiinnittyy ravun kuoren pintaan ja alkaa kasvattaa rihmastoa kuoren läpi. Tässä vaiheessa rapu voi yrittää torjua tunkeutujaa, yleensä torppaamalla etenemisen kemiallisella reaktiolla, jota kutsutaan melanisaatioksi. Tuloksena on tummanruskea laikku ravun kuoressa. Jokiravulla tämä reaktio on toistaiseksi ollut pääosin liian hidas rapuruton torjumiseen, täpläravulla puolestaan torjunta toimii ainakin osittain. Joissakin poikkeustapauksissa myös jokirapu onnistuu torjumaan tai hidastamaan rapuruton etenemistä melanisoimalla. Tällöin on nykynäkemyksen mukaan yleensä kyse rapurutosta, jonka kyky tarttua ja tappaa on heikentynyt.

Rapuun tunkeuduttuaan rapurutto kasvattaa nopeasti rihmastoa ravun pehmytkudoksiin ja etenee lähinnä hermostoa myöten erittäen samalla myrkyllisiä yhdisteitä. Rapuruton tarkoituksena on joko tappaa rapu (jokirapu, nykyisin myös täplärapu joissakin tapauksissa) tai heikentää rapua (täplärapu, nykyisin ehkä myös jokirapu), jotta se pääsisi purskauttamaan itiöitä ympäröivään veteen kun rapu on riittävästi heikentynyt, kuolee tai vaihtaa kuortaan.

Jokiravun kuoltua rapurutto kasvattaa nopeasti rihmastoaan ravusta ulos ja purskauttaa itiöt veteen. Yhdestä jokiravusta voi lähteä yli 3 miljoonaa itiötä taudin loppuvaiheessa. Täplärapu puolestaan lähettää rapuruttoinfektion saatuaan jatkuvasti pieniä määriä itiöitä vaikka ei kuolisikaan. Kuorenvaihdon aikaan itiöitä vapautuu hieman muuta aikaa enemmän.

Rapuruton itiöt leviävät vedestä toiseen siirrettävien, tautia kantavien rapujen ja muun materiaalin mukana. Taudin tarttumiseen uuteen rapukantaan tarvitaan vain yksi itiö, tosin yleensä tartunnan lähteenä on sairas rapu tai sen osa, josta itiöitä lähtee liikkeelle runsaasti. Huolimattomuuden tai vahingon seurauksena rapuruttoa on levitetty erittäin tehokkaasti.