Pyrstöjalkatauti

Täplärapuja vaivaavaa pyrstöjalkatautia on löydetty sekä suomalaisista että ruotsalaisista täplärapukannoista. Tautilöydös on uusi ja havaintoja pyrstöjalkatautia sairastavista täpläravuista on tehty vasta muutaman vuoden ajan. Tauti vaivaa Suomessa ainakin Saimaan, Säkylän Pyhäjärven, Tampereen Pyhäjärven, Näsijärven, Päijänteen, Oksjärven (Häme) ja erään savolaisen luvattomasti istutetun täplärapukannan naaraita. Todennäköisesti pyrstöjalkatauti on tätäkin yleisempää. Ruotsissa havaintoja on tehty erityisesti sellaisista täplärapukannoista, jotka ovat syystä tai toisesta romahtaneet.

Tauti vaivaa naarasrapuja ja taudin kuvaan kuuluu naaraan pyrstöjalkojen osittainen tai täydellinen syöpyminen. Taudin alkuvaiheessa pyrstöjaloissa on ruskeita melanisaatiolaikkuja ja taudin edetessä kokonaiset pyrstöjalat syöpyvät. Syöpyneiden pyrstöjalkojen merkkinä ovat tummat, melanisoineet ruvet pyrstöjaokkeiden suvuilla.

Tauti rassaa täplärapujen lisääntymistä, sillä naaras kiinnittää mädin pyrstön alle, pyrstöjalkoihin, ja niiden puuttuminen haittaa tai estää mädin kiinnittymisen. Jo muutaman pyrstöjalan puuttuminen vähentää merkittävästi hautoutuvan mädin määrää, jopa 25%, ja jos jäljellä on vain muutama pyrstöjalka, mäti ei pysy ollenkaan pyrstön alla.

Pyrstöjalkatautiin sairastuvat täpläravut ovat tutkimusten mukaan olleet aina rapuruton vaivaamia ja siten tämän taudin heikentämiä. Pyrstöjalat syö Fusarium -perheen sieni, joka siis iskee täplärapunaaraaseen tilanteen salliessa. 

Pyrstöjalkatauti on yksi todennäköinen syy täplärapuakantojen heikentymiseen ja huonoon palautumiseen kannan romahduksen jälkeen.

Pyrstöjalkatautia esiintyy suomalaisissa täplärapukannoissa noin 10% naaraista kesien 2014-5 koepyyntien perusteella. Pyrstöjalkataudin esiaste, melanisoituneet (tummanruskeita laikkuja) pyrstöjalat, on tätäkin yleisempi ja jopa puolet täplärapunaaraista on osoittanut esiasteen oireita Saimaan koeravustusaineistossa.

Pyrstöjalkatauti ei vaivaa jokirapuja eikä vastaavanlaistakaan oireyhtymää ole tavattu jokiravulla.