Vehkeiden desinfiointi

Ravustus-, kalastus- ja muut välineet

Rapurutto leviää itiöinä kosteassa materiaalissa, lähes tulkoon missä tahansa materiaalissa. Rapuruton leviämisriskin pienentämiseksi on kaikki sellainen materiaali, joka siirretään vesistöstä toiseen, desinfioitava. Tämä on ehdoton juttu ja erittäin tärkeä keino jokiravun tulevaisuuden turvaamiseksi.

ÄLÄ SIIRRÄ MITÄÄN MATERIAALIA VESISTÖSTÄ TOISEEN ILMAN DESINFIOINTIA.

Seuraavassa on esitelty muuutamia desinfiointimenetelmiä. Lista ei ole täydellinen, vain näppärimmät on esitelty. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia ohjeita saa mm. Japo Jussilalta ja kalatalouskeskuksista (yhteystiedot Osatoteuttajat-sivulla).

1. Kuumentaminen ja kuivaaminen saunassa ainakin tunnin ajan. Lämpö (vähintään 80°C) ja kuivuminen tappaa rapuruttoitiön.

2. Läpikotainen kuivaaminen auringonpaisteessa. Kuivuminen ja UV-säteily tappaa rapuruttoitön.

3. Keittäminen vedessä 10 minuutin ajan. Lämpö (100°C) tappaa rapuruttoitiön.

4. Pakastaminen -20°C kahden vuorokauden ajan. Jäätyminen tappaa rapuruttoitiön.

5. Peretikkahappo (PAA) käsittely, 30 mg/L 15 minuutin ajan. Hapettava kemikaali tappaa rapuruttoitiön. HUOM! noudatettava huolellisuutta kemikaalin käsittelyssä ja hävittämisessä.

6. VirkonS käsittely, 10 g/L 15 minuutin ajan. Desinfioiva kemikaali tappaa rapuruttoitiön. HUOM! noudatettava huolellisuutta kemikaalin käsittelyssä ja hävittämisessä.